154365. lajstromszámú szabadalom • Alumíniumelektrolizáló cella önsülő anóddal

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1964. I. 08. Közzététel napja: 1967. VIII. 22. Megjelent: 1968. VI. 15. (MO—596) 154365 Szabadalmi osztály: 40 c 3/02 Nemzetközi osztály: C 22 d 3/02 Decimái osztály ozás: 669.2/.8.087.13 Feltaláló: Molnár Imre oki. kohómérnök, Székesfehérvár Tulajdonos: Inotai Alumíniumkohó, Várpalota III. Alumíniumelektrolizáló cella önsülő anóddal A találmány függőleges árambevezetésű anód­dal ellátott alumíniumelektrolizáló cella anód­szerkezeti kialakítására vonatkozik. Ismeretes, hogy korszerű alumíniumkohókban az alumínium előállítására szolgáló elektrolitikus 5 cellák önsülő anódokkal és függőlegesen elren­dezett árambevezető tüskékkel rendelkeznek. E cellák anódját, — melynek felső része az ott uralkodó hőmérsékleten képlékeny állapotban levő anódmasszából áll, — gyakorlatilag helyhez 10 rögzített acél anódköpeny veszi körül, mely a hő- és mechanikai igénybevételek következté­ben létrejövő káros maradó alakváltozások meg­akadályozása végett a szükséges mértékben bor­dákkal van merevítve. Ezen anódköpeny alsó 16 éléhez öntöttvas gázgyűjtő harang illeszkedik, melynek az a rendeltetése, hogy az elektrolízis és az anódmassza kokszolódása folyamán kelet­kezett gázokat a gázégőhöz és azon túl az el­szívó vezetékhez juttassa. A gázgyűjtő harang a 20 folyékony elektrolit felszínén megszilárduló ké­reg közelében, az azt takaró timföld-rétegbe nyúlik. Ismeretes, hogy az anódköpennyel érintkező 25 képlékeny anódmassza hőmérséklete egyrészt nem haladhatja meg a kezdő kokszolódás hő­mérsékletét, mely kb. 450 C°-on van, mert ellen­kező' esetben1 a kiégett anód az anódköpenyben nem tud lecsúszni; másrészt a még nagy kép- c0 lékenységű anódmassza szintje nem szállhat az anódköpennyel érintkező síkban az anódköpeny alsó éle alá. E feltételek be nem tartása esetén az első esetben anódbeégéssel, a második eset­ben masszaömléssel kell számolni. Az üzemeltetés során fellépő hiányosságokat és zavarokat az alábbiakban az 1. és 2. ábrák segítségével részletesebben ismertetjük. Az 1. és 2. ábránkban vázlatosan feltüntettük a szo­kásos anód függőleges keresztmetszetének egy részletét. Az 1 anódköpennyel körülzárt önsülő anódmasszából képződött 2 anód a 3 elektroli­záló kád felett van elrendezve és a 3 elektroli­záló kádban helyetfoglaló tűzfolyós 4 elektrolit felszínén megszilárdult 5 kéreg közelében, az azt takaró 6 timföldrétegbe nyúlik be. Az 1 anódköpenyhez a harang alakúan kiképzett 7 gázharang csatlakozik. Az 1 anódköpeny 1' alsó éle a 7 gázharang szükséges szerkezeti magas­sága miatt a 2 anód alsó síkjához képest leg­alább 450 mm távolságra van. Az áram beveze­tését a 2 anódba az acélból készített árambeve­zető tüskék végzik, melyek függőleges sorokban vannak elrendezve. Az ábrákban az 1 anód­köpenyhez legközelebb elhelyezett 8 külső tüske­sort, a 2 anód 9 szimmetriavonalát, valamint a 9 szimmetriavonalhoz legközelebb elhelyezett 10 belső tüskesort az egyszerűség kedvéért pont­vonallal jelöltük. 154365

Next

/
Thumbnails
Contents