154361. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fehérje-dús takarmány kiegészítő előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. XI. 10. (MA—1660) Közzététel napja: 1967. VIII. 22. Megjelent: 1968. VI. 15. 154361 Szabadalmi osztály: 53 g Nemzetközi osztály: A 23 k Decimái osztályozás: Dr. Matos László mezőgazdasági mérnök, Kecskemét, Matos Lőrinc mezőgazdasági mérnök, Kiskunhalas, Németh Imre igazgató, Baja, Dr. Petróczi István egyetemi docens, Gödöllő Eljárás fehérjedús takarmány kiegészítő előállítására Ismeretes, hogy az állattenyésztésben világ­szerte igen nagy nehézséget okoz a takarmá­nyozás során szükséges fehérje mennyiség biz­tosítása. A szokványos takarmányok alacsony vagy éppenséggel gyakorlatilag hiányzó fehérje tartalmának pótlására leginkább takarmány­élesztőt és aminosavakat használnak. Mindkét esetben csak ipari méretekben, költséges be­rendezésekben, jól betanult szakemberek által kivitelezendő technológiával előállítható termék­ről van szó. Ismeretesek ugyan eljárások egyéb fehérjedús takarmány kiegészítők előállítására, például nyomás alatt feltárt szalmából mikro­organizmusok útján végzett erjesztéssel (7332 sz. NDK szabadalom), vagy a . gibberellinsav fermentációs előállítása során visszamaradt mi­céliumból (1 130 678 sz. NSzK szabadalom), utóbbi eljárások azonban ugyancsak költséges berendezéseket igényelnek. Az is ismeretes, hogy kérődzők esetében fe­hérje termelést elősegítő takarmány kiegészítő­ként karbamid is alkalmazható. A karbamid a takarmányhoz csak nagy körültekintéssel ada­golható, mert szakszerűtlen alkalmazás esetén a belőle enzim-hatásra gyors ütemben felszaba­duló ammónia révén végső esetben az állat pusz­tulásához vezető, toxikus hatás kifejtésére ké­pes. Ebből folyóan a karbamid takarmány ki­egészítőként való etetése általában nem jelen­téktelen kockázattal jár. Vizsgálataink során arra a meglepő felisme­résre jutottunk, hogy igen kiváló — száraz 5 anyagra számított 24—26% nyers fehérjének megfelelő nitrogént tartalmazó —- fehérje-dús takarmány kiegészítő állítható elő, ha nitrogént, foszfort és ként tartalmazó szervetlen sók jelen­létében valamely a Fungi imperfecti osztályba 10 tartozó gomba, célszerűen Fusarium fajok vagy Penicillium roqueforti, segítségével friss, erjesz­tett vagy megfelelően nedvesített száraz szőlő­törkölyt karbamid jelenlétében aerob és nem steril körülmények között erjesztünk. Erjesztett 15 szőlőtörkölyből kiindulva cukor-forrásként me­laszt is alkalmazunk. Az eljárásunk szerint nyert, nedves tömeget képező termék akár közvetlenül etethető kérődzőkkel, akár előzetes szárítás és őrlés után. Utóbbi eljárás előnye az, hogy hosz-20 szabb ideig tárolható terméket eredményez. A táptalaj alkotóelemeit tartalmazó szervet­len sókat, a karbamidot és a gombafaj tenyé­szetét vízben szuszpendáljuk és azzal a szét-2g terített nedves szőlőtörkölyt egyenletesen átned­vesítjük. Szárított szőlőtörkölyből való kiindu­lás esetén a szőlőtörkölyt súlyának 30—i60%-át képviselő vízmennyiséggel előzetesen átnedve­sítve, a továbbiakban az előbb leírtak szerint 30 járunk el. 154361

Next

/
Thumbnails
Contents