154343. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 9 alfa, 10 alfa -és 9 béta, 10 alfa-szteroidok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRS AS AG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1964. XI. 06. (HO—843) Svájci elsőbbsége: 1963. XI. 06. Közzététel napja: 1967. VIII. 22. Megjelent: 1968. VI. 15. 154343 Szabadalmi osztály: 12 o 25 Nemzetközi osztály: C 07 C6 Decimái osztályozás: Feltalálók: Cereghetti Marco vegyész, Basel, Svájc; Fürst Andor vegyész, Basel, Svájc; Saucy Gabriel vegyész, Riehen, Svájc; Uskokovic Milan Radoje vegyész, Upper Montclair, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft cég, Basel, Svájc Eljárás 9a ,10 a - és 9^,10a -szteroidok előállítására Az androsztán- és pregnán-sor 10a- vagy 9ß,li0a-konfiguracioju szteroidjainak előállítására eddig csak nem kielégítő eljárások álltak ren­delkezésre. Így szükséges volt az androsztán-, illetve pregnán-sor 9/5,10«-szteroidjainak előállí­tásakor a normális szteroidok nagy intenzitású ultraibolya fénnyel való hosszabb ideig tartó besugárzása. Ezek a fotokémiai reakciók a pusztán kémiai reakciókhoz viszonyítva rossz kitermeléseket adnak. A találmány tisztán kémiai eljárás az and­rosztán- és pregnán-sor 10«- és 9ß,10a-sztero­idjainak előállítására, melyet az jellemez, hogy az androsztán-, illetve pregnán-sor 10a- A91-11 ' 1 ­-szteroidját katalitikusan hidrogénezzük és a kapott hidrogénezési termékben adott esetben 4,5-helyzetben kettős kötést alakítunk ki. Kiindulási anyagként előnyösen az (1), (2) vagy (3) általános képletű szteroidokat hasz­náljuk. Az (1)—(3) képletben X, Y és D jelen­tése a következő: X 6- vagy 7-helyzetű hidrogén- vagy halo­gén-atom vagy 6- vagy 7^helyzetű kis szén­atomszámú alkil-, kis szénatomszámú alkiltio­vagy kis szénatomszámú alkanoiltio-csoport. Y hidrogén-atom vagy kis szénatomszámú alkil­csoport. D az alább feltüntetett, a szteroid-D-­gyűrű 15—17 szénatomjait felölelő (4) vagy <5) atomcsoport. A (4) és '(5) részképletben RÍ sza­bad vagy észterezett hidroxil-csoport, R2 hid-10 15 20 25 53 rogén-atom vagy kis szénatomszámú alkil-eso­port, Rt és R 2 együttesen esetleg oxo-csoport vagy 17^-OH, 17«-kisszénatomszámúalkán-kar­bonsav-lakton csoportozat, R3 hidrogén-atom, szabad vagy észterezett hidroxil-csoport vagy kis szénatomszámú alkil-csoport. R'3 hidrogén­atom, fluor-atom, szabad vagy észterezett hid­roxil-csoport vagy kis szénatomszámú alkil-cso­port, R5 hidrogén- vagy halogén-atom vagy szabad vagy észterezett hidroxil-csoport és R6 hidrogén- vagy halogén-atom, szabad vagy ész­terezett hidroxil-csoport vagy kis szénatom­számú alkil-csoport. A kis szénatomszámú alkil-csoportok példái: 1—7 szénatomot tartalmazó egyenes- és elágazó láncú telített szénhidrogén-csoportok, mint me­til-, etil-, propil- vagy izopropil-csoport. Az észterezett hidroxil-csoport különösen kis szén­atomszámú alkanoiloxi-csoport, pl. acetiloxi­csoport. A halogénszubsztituensek mind a négy halogén, nevezetesen fluor, klór, bróm vagy jód lehetnek. A fent használt 17A-OH, 17a-kisszénatomszá­múalkán-karbonsav-lakton csoport a (6) rész­képlet csoportra vonatkozik, ahol W kis szén­atomszámú alkilén-csoport, pl. polimetilén-cso­port, mint etilén- vagy propilén-csoport. Az androsztán-, illetve pregnán-sor 10«­/i9(11) -szteroidjainak katalitikus hidrogénezése a 9(ll)-kettős kötés telítését eredményezi, mi-154343

Next

/
Thumbnails
Contents