154314. lajstromszámú szabadalom • Utánklórozott poliviniklorid-bázisú formázómasszák

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. XI. 26. (Dl—109) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1965. III. 19. Közzététel napja: 1967. VIII. 22. Megjelent: 1968. VI. 15. 154314 Szabadalmi osztály: 39 c Nemzetközi osztály: C 08 £2 Decimái osztályozás: Feltalálók: Dr. Kraemer Bernhard, Dr. Trautvetter Werner, Oberlar, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf/Köln, Német Szövetségi Köztársaság Utánklórozott polhánilklorid-bázisú formázómasszák Az utánklórozott polivinilklorid a rendes poli­vinilkloridtól (a továbbiakban PVC) nagyobb húzószilárdságában és mindenekelőtt a klór­tartalom szerint lényegesen magasabb hőálló­ságában különbözik. Az utánklórozott PVC hát- 5 ránya azonban, hogy magasabb klórtartalom esetén nehezen feldolgozható és magas K-érték mellett nagy ütésérzékenységgel rendelkezik. A fenti hátrányok az utánklórozott PVC alkal­mazhatóságát erősen csökkentik. Ezen hátra- io nyos tulajdonságok kiküszöbölésére mindmáig kevés eljárás ismeretes. Ismeretes, hogy az utánklórozott PVC bemet­szési fajlagos ütőmunkája utánklórozott poli­etilén és szulfoklórozott polietilén adalékok 15 hozzáadása útján növelhető. 64%-ig terjedő klórtartalommal rendelkező, utánklórozott PVC esetében azonban a bemetszési fajlagos ütő­munka jelentős növeléséhez a hozzátétet leg­alább 20% mennyiségben kell alkalmazni. 20 Ismeretes továbbá, hogy nagy klórtartalmú, 66% klórt tartalmazó PVC bemetszési fajlagos ütőmunkája is javítható, magas butadiéntar­talmú butadién-akrilnitril kopolimerek hozzá­adása útján. 25 A fenti kombináció hátránya, hogy hőigénybe­vételek és az időjárás viszontagságainak hatásá­ra öregedés lép fel; az ilyen formázó masszák­ból készült kész gyártmányok előnyös tulajdon- 30 ságaikat adott körülmények között rövid időn belül elvesztik. Azt találtuk, hogy utánklórozott PVC-ből poliuretánok hozzáadása által jobb fajlagos ütő­munkával, bemetszési fajlagos ütőmunkával és megmunkálhatósággal rendelkező formázó masz­szák készíthetők, mimellett az utánklórozott PVC értékes tulajdonságai gyakorlatilag válto­zatlanul megmaradnak. Találmányunk előnye, hogy a formázó masz­szákhoz magas- és alacsony klórtartalmú, vala­mint kis és nagy K-értékkel rendelkező után­klórozott PVC egyaránt felhasználható. A több mint 64% klórt tartalmazó és magas {65 feletti) K-értékkel rendelkező PVC azonban magas lágyuláspontjánál és szakítószilárdságánál fogva különös jelentőséggel bír. Az ilyen formázó masszák javító hozzátétel nélkül ridegek és nehezen feldolgozhatók; a találmányunk tárgyát képező eljárás segítségével azonban új, értékes tulajdonságokhoz jutnak. A poliuretánok — melyeket találmányunk ér­telmében célszerűen kb. 2—30 súly% mennyi­ségben adunk az utánklórozott polivinilklorid­hoz — nagymolekulájú, hőre lágyuló poliure­tánok, melyek elágazatlan, csak gyengén el­ágazó vagy térhálós vegyületek lehetnek. Az ilyen poliuretánok lineáris diizocianátokkal és diolokból képezett reakeiótermékek. Dióiként túlnyomórészt poliészterek alkalmazhatók. Az e 154314

Next

/
Thumbnails
Contents