154306. lajstromszámú szabadalom • Kártevőirtószer

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. V. 17. Svájci elsőbbsége: 1965. V. 17. Közzététel napja: 1967. VIII. 22. Megjelent: 1968. VI. 15. (Cl—631) 154306 Szabadalmi osztály: 12 p 1—5 Nemzetközi osztály. C 07 d2 Decimái osztályozás: Feltalálók: Dr. Rohr Otto vegyész, Neuallschwil, Dr. Hitz Hans-Rudolf biológus, Muttenz, Dr. Pintér Ladislaus biológus, Basel, Svájc Tulajdonos: CIBA Aktiengesellschaft, Basel, Svájc Kártevőirtószer A találmány tárgya szer kártevők, különösen mikroorganizmusok, protozoák és káros rovarok, akaridák, nematodák, rákok és puhatestűek irtására. A 3 005 823 sz. amerikai szabadalom ismerteti az 1,5-hidroxikinolinból levezethető karbamii­savésztereket, pl. a N 10 O^CO—NHCH3 képletű vegyületet, amely csak csekély rovarölő hatással rendelkezik. A találmány szerinti új kártevőirtószerre jel­lemző, hogy hatóanyagként az I általános kép­letű — ahol Rx és R 2 hidrogénatomot vagy me­til-gyököt, R3 1—4 szénatomot tartalmazó alkil­-gyököt, klór-alkil-gyököt, vagy szubsztituálat­lan, ill. —N02 gyökkel, halogénatommal, cél­szerűen klórral, —CF3 gyökkel vagy 1—4 szén­atomot tartalmazó alkil-gyökkel szubsztituált fenil-gyököt jelent, míg R4 és R 5 jelentése hid­rogénatom vagy halogénatom — vegyületeket vagy ezeknek savakkal képezett sóit tartalmaz­za, valamint adott esetben az alábbi adalék­anyagok: oldó-, hígító-, diszpergáló-, nedvesítő-, 15 20 25 30 tapadásjavító szerek, továbbá egyéb kártevő­irtószerek közül még legalább egyet tartalmaz. A 3 005 828 sz. amerikai szabadalomban leírt ismert vegyületektől a találmány szerinti fel­használásra kerülő hatóanyagok, amelyek az 1,8-hidroxikinolinból, ill. -kinaldinból vezethe­tők le, jelentősen erősebb inszekticid hatásuk révén különböznek. így pl. a O O—C—N /R2 N \ EL Rx ­-R, 85 (VI) képletű, a találmány értelmében felhaszná­lásra kerülő vegyületek 0,0025 súly% koncent­rációiban 100%-os hatékonyságot mutatnak a vándorsáskával (Locusta migratoria) és 0,005 súly% koncentrációban 100%-os hatékonyságot mutatnak a gabonabogárral (Calandria grana­ria) szemben. A fentebbi amerikai szabadalom­ban megnevezett ismert vegyület viszont azonos körülmények és koncentrációk mellett az emlí­tett kártevőkkel szemben semmiféle hatást nem mutat. 154306

Next

/
Thumbnails
Contents