154291. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági berendezés mozgódaruk számára

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. IX. 14. (TI—139) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1964. XII. 15. Közzététel napja: 1967. VII. 22. Megjelent: 1968. VI. 15. 154291 szabadalmi osztály: 35 b 3—5 Nemzetközi osztály: B 66 c decimal osztályozás: Feltalálók: Zierholz Heinz, Meister Kurt, Klein Günter, Volkstedt Tulajdonos: Heinz, Volkstedt Hans-Joachim, Gutermuth Rosemarie, VEB T'efba Re-rl'n rés Berlin Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Biztonsági berendezés mozgódaruk számára 1 A találmány biztonsági berendezésre vonatko­zik mozgódaruk, baggerek és más emelőberende­zések számára, amilyeneket az építőiparban és más iparágakban alkalmaznak. Ismeretesek irányított hullám-sugárzással, pél- 5 dául villamos, optikai vagy akusztikus hullámok­kal dolgozó biztonsági berendezések, amelyeknél a járművek mozgási irányával szöget bezáró irányban kibocsátott hullámsugárzás figyelmez­tető jelet tud kiváltani olyankor, ha a berendezé- io sek bizonyos meghatározott minimális távolság­ra közeledtek. Ezek a biztonsági berendezések sínhez kötött járművek számára alkalmasak ugyan, de nem használhatók sín nélküli jármű­vek, mint például mozgódaruk számára, mert ig csak egyirányban hatásosak és feszültség alati álló vezetékek hatására nem szólalnak meg. Ismeretesek továbbá darugémeken levő vé­dőberendezések, amelyeknél a darugém külső 20 végén keret van elhelyezve, egymással összekö­tött és a darugém fölött, kívül és oldalirányban, közzel elhelyezkedő keret tagokkal, amelyek megakadályozzák, hogy a darugém villamos ve­zetéket érintsen és ezeknél a darugém és a keret 25 közé szigetelőtest van helyezve. Mindazonáltal itt teljesen figyelmen kívül hagyták, hogy a darugémek a villamos vezeté­keket elszakítják és ezáltal nemcsak a daru ma­ga kerül feszültség alá, hanem ezen túlmenően 30 személyek is megsérülhetnek a leeső vezetékek következtében. A találmány célja, hogy ezen veszélyeket tel­jesen elkerülje, még pedig azáltal, hogy a daru­gémnek villamos vezetékhez való közelítésénél mind a mozgó daru vezetője, mind pedig an­nak közelében levő személyek idejében és a mozgódaru mozgási irányától függetlenül egy­idejűleg optikai és akusztikai figyelmeztető jelet kapjanak. Ezt a feladatot azáltal oldjuk meg, hogy a da­rugém külső végén antenna van rögzítve és ár­nyékolt kábel útján a biztonsági berendezéssel oly módon van összekötve, hogy amikor a moz­gódaru gémje váltakozó feszültség alatt álló ve­zetékhez közeledik, az antenna ezt a váltakozó feszültséget kapacitív úton felfogja, majd ezt kö­vetően, több fokozatú előerősítőben felerősíti, még pedig oly módon, hogy impedancia transz­formátorként ható trióda a váltakozó feszültsé­get emitter kapcsolásban dolgozó tranzisztorra vezeti és ezáltal ez a feszültség az utána követ­kező erősítő fokozatokra jut, úgy hogy egy transzformátoron erősített váltakozó feszültség jelentkezik. Ezt az erősített váltakozó feszültsé­get diódák segítségével egyenirányítjuk és ezzel vezérelünk kétfokozatú kapcsolóerősítőt oly mó­don, hogy egy kimenő jelfogó elenged és nyu­galmi érintkezőivel riasztó áramköröket zárhat, amelyek egyidejűleg optikai és akusztikai jelet 154291

Next

/
Thumbnails
Contents