154288. lajstromszámú szabadalom • Berendezés csavarvonal alakú villámzár tagsorok folyamatos előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. VI. 04. (SU—325) Német Szövetségi Köztársaság-^beli elsőbbsége: 1965. VI. 04. Közzététel napja: 1967. VII. 22. Megjelent: 1-968. VI. 15. 154288 Szabadalmi osztály: 39 a 1/00 Nemzetközi osztály: B 29 d 1/00 Decimái osztályozás: 678.06+45 Feltaláló: Artúr Steingrübner mérnök, Bonn, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Supla Etablissement, Vaduz/Lichtenstein Berendezés csavarvonal alakú műanyag villámzár tagsorok folyamatos előállítására Már számos berendezés ismeretes villámzár tagsorok előállítására, melyek teljesítménye azonban a műanyagszálak nagy rugalmas nyú­lása következtében viszonylag kis fordulatszám­ra korlátozódik. Ez a megállapítás vonatkozik az 5 összes, a konstrukciós kialakítás következtében a csévélőtüskének excentrikus elhelyezésével ki­alakított készülékekre, melyeknél szálkiegyenlí­tő berendezést, fékeket, áttérelőszerkezetet, fá­tyolrakószerkezetet és hasonlókat kell alkalmaz- io ni és ezek mindegyike a fellépő húzóerő követ­keztében a szálak nyúlását elősegíti. A szál feszítésének csökkentése érdekében más berendezéseknél a szál készlethengereit a tekercselő tengelyhez viszonyítva centrikusán 15 helyezik el és így azok a tekercselőberendezés­sel együtt forognak. Ezeknél a megoldásoknál is a legtöbb esetben fékezőberendezések alkalma­zása szükséges, ezenkívül ilyen berendezéseknél a fellépő centrifugális erő következtében a 20 szál készlethengereit viszonylag csak kicsire le­het méretezni. Az anyaghengerek cserélése kö­rülményes és emellett meglehetősen gyakran kell végrehajtani. Mindezt megelőzően a szálat a nagyméretű gyártási ihengerekről a kis gépi 25 orsókra kell áttekercselni. Másrészről ismertek párnatöltelékhez alkal­mas szálak fodrosításához alkalmazott gépek, melyeken a szálanyagot excentrikus vezetéssel hozzák mozgásba és egy a középpontban fekvő, 30 forgómozgást végző és tengelyirányban ide-oda mozgó tüskére tekercselik. Egy másik megoldás­nál hullámosított babahaj gyártásánál a szálat excentrikus vezetés után úgy tekercselik egy tüske körül, hogy a már keletkezett tekercseket az utána keletkező tekercsek tolják tovább. A gyakorlat megmutatta, hogy minden olyan kí­sérlet, mely arra irányult, hogy a fentiekben is­mertetett berendezéseket csavarvonal-alakú vil­lámzár tagsor előállítására használják fel, ered­ménytelenek maradtak. Meglepő módon csupán a találmány szerinti megoldással sikerült először, a fentiekben ismer­tetett berendezések hátrányainak kiküszöbölése mellett — több eljárási szakasz kombinációjával — a csavarvonalalakú villámzár tagsorok előál­lításának problémáját megoldani. A találmány­nál két műanyagszálat húzunk le a készletorsó­ról és azokat azonos vagy ellentétes irányban excentrikus vezetéssel hozzuk mozgásba. Ebből a forgásból nagyjából sugárirányban a szálakat a centrumba vezetjük és azokat külön-külön rögzített orsó köré tekercseljük. A tekercsek ál­tal kialakított villámzár-tagok kapcsolófejének kialakításához a szálakat periodikusan a forgás ütemében, vagy mielőtt azok pályájukon az ex­centrikus forgómozgásba kerülnek, vagy továb­bi útjukon a tekercselési folyamatba nyomóha­tásnak tesszük ki. Ehhez kapcsolódóan a felte­kercselt fonalakat fixálószakaszba vezetjük, 154288

Next

/
Thumbnails
Contents