154277. lajstromszámú szabadalom • Eljárás akáli fémeket tartalmazó vegyületek előállítására és szerves szintézistermékekké való feldolgozására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. III. 11. (RO—392) Franciaországi elsőbbsége: 1965. III. 12. Közzététel napja: 1967. VII. 22. Megjelent: 1968. VI. 15. 154277 Szabadalmi osztály: 12 o 26—27 Nemzetközi osztály: C 07 f Decimal osztályozás: Feltaláló: Normant Henri Marie egyetemi tanár, Párizs, Franciaország Tulajdonos: Rhone-Pouienc S. A., Párizs, Franciaország Eljárás alkálifémeket tartalmazó vegyületek előállítására és szerves szintézistermékekké való feldolgozására A találmány tárgya új eljárás alkálifémek bevitelére szerves vegyületékbe és szerves szin­tézisek végrehajtása az így kapott termékekkel. Ismeretes, hogy az alkálifémek, különösen a nátrium, különféle módokon vihetők be szerves molekulákba, vagy egy hidrogén- vagy halo­génatomnak vagy metoxicsoportnak egy fém­atommal való helyettesítése vagy a fémnek bi­zonyos kettőskötésű vegyületekhez való addí­ció ja útján. A fémek bevitelére felhasználható maga a fém többé-kevésbé elosztott áEapotban, a fém amalgámjai, hidridjei, amidjai, alkoholát­jai vagy szerves kötésű származékai. Ezek a különféle eljárások és különféle fémes anyagok azonban semmiképpen sem egyetemesek, mind­egyiknek megvannak a maga előnyei, korlátai, illetve hátrányai. így például bizonyos szerves vegyületekbe az alkálifémek maguk közvetlenül bevihetők, esetleg más szerves vegyületek, pél­dául éterek jelenlétében. Ily módon állíthatók elő az alkálialkoholátok egy alkálifémnek egy alkohollal való közvetlen reagáltatása útján; azonban, míg a rövidszénláncú alkoholok ilyen körülmények között könnyen reagálnak, más az eset a hosszabb szénláncú alkoholokkal; ezek­nél az alkoholt — olykor jelentős — felesleg­ben kell alkalmazni az alkoholáttá átalakítani kívánt fém mennyiségéhez képest. Az alkáli­fémek közvetlen reagáltatása más szerves ve­gyületekkel az alkoholok esetében alkalmazott 10 20 körülmények között nem vihető át úgy ahogy van a szerves vegyületek valamennyi osz­tályára, így azután a fémek bevitelére más módszereket dolgoztak ki, többek között a más vegyületek, például éter, nevezetesen tetrahidro­furán jelenlétében való reagáltatást, vagy alkáli­fém oldatokat (nátrium oldatát cseppfolyós ammóniában), szerves gyökös oldatokat, azaz aromás szénhidrogéneknek az [Ár—Hp M+ típusú származékait — ebben a képletben ArH például naftalint, fenantaént, bifenílt, sztilbént, 15 M pedig alkálifématomot jelent — vagy keto­nok fémszármazékait, azaz [C=0]- M (II) képletű vegyületeket alkalmaznak. Mindezeknek az eljárásoknak fogyatékossá­gaik vannak. Ez egyik esetben hidrogén fejlő-25 dése, más esetben a Cseppfolyós ammónia hasz­nálata, aminek többek között minden olyan eset­ben korlátozva van az alkalmazása, amikor ammonolízis lehetséges. Szerves gyökös oldatok és ketonok fémszármazékai esetében nincs sem 30 hidrogénfejlődés, sem nem kell cseppfolyós 154277

Next

/
Thumbnails
Contents