154241. lajstromszámú szabadalom • Eljárás akridán-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. III. 23. Svájci elsőbbsége: 1965. III. 24. Közzététel napja: 1967. VII. 22. Megjelent: 1968. V. 15. (GE—590) 154241 Szabadalmi osztály: 12 p 1—5 Nemzetközi osztály: C 07 d2 Decimái osztályozás: Feltalálók: Dr. Meisels Alex vegyész, Basel, Dr. Storni Angelo vegyész, Allschwil/BL., Svájc Tulajdonos: J. R. GEIGY A. G., Basel, Svájc Eljárás akridán-származékok előállítására A találmány tárgyát eljárás képezi új akridán­származékoknak, e vegyületek savakkal képe­zett addiciós sóinak, valamint az e vegyületeket hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmé­nyeknek az előállítására. Meglepő módon azt találjuk, hogy az eddig nem ismert és a csatolt rajz szerinti (I) általá­nos képletnek megfelelő akridánszármazékok — e képletben Rí rövidszénláncú alkilgyököt, R2 hidrogénatomot, rövidszénláncú alkilgyököt vagy az Rx helyettesítővel együtt egy poli­metilén-csoportot, R3 és R 4 egymástól függetlenül hidrogénatomot, halogénatomot 35 rendszámig, trifluormetil­-gyököt vagy pedig rövidszénláncú alkil­vagy alkoxigyököt, R5 fenilgyököt, bifenilil- vagy fenoxifenil-gyö­köt, amelyek benzolgyűrűi egyenként leg­feljebb három helyettesítőt, még pedig ha­logénatomot, trifluormetil-, nitro-, amino-, rövidszénláncú alkíl-, alkoxi-, alkilamino-, dialkilamino- és/vagy alkanoilamino-csopor­tot hordozhatnak, vagy pedig adott esetben halogénatomokkal, rövidszénláncú alkil- vagy alkoxicsoportokkal helyettesített piridilgyö­köt, R6 hidrogénatomot vagy rövidszénláncú alkil­gyököt, A 2—6 szénatomos alkiléncsoportot képvisel — valamint e vegyületek szervetlen vagy szerves savakkal képezett addiciós sói értékes farmako-5 lógiai tulajdonságokkal, különösen kitűnő vírus­-ellenes és tumorgátló hatással rendelkeznek, előnyös terápiás index mellett. E vegyületek vírus-ellenes hatásossága állatkísérletben pl. egé­ren, Columbia-SK-vírussal szemben mutatható 10 ki, míg tumorgátló hatásosságukat állatkísérlet­ben, pl. egéren kiváltott metilkolantrén-szarko­mával vagy kiváltott dimetilbenzatracén-bőr­karciomával szemben állapítottuk meg. Az em­lített állatkísérletek alapján az (I) általános 15 képletű vegyületek és azok savakkal képezett addiciós sói a vírusos megbetegedések, mint encephalitis, encephalomyelitis stb., valamint neopláziás megbetegedések ellen hatásos gyógy­szereknek bizonyultak. Emellett az (I) általános 20 képletű vegyületek és savakkal képezett addiciós sóik enyhe, aspirin-szerű analgetikus (fájdalom­csillapító) hatást mutatnak. A bejelentés szerinti vegyületekhez kémiailag legközelebb álló vegyületeknek a 933.875 számú 25 brit szabadalmi leírásban közölt l'0-(3-dialkil­aminoalkil)-, 10-[3-(benzil-alkilaminoalkil)]- és 10-(3-alkilaminoalkil)-9,9-dialkil-akridánok te­kinthetők. Farmakológiai tulajdonságokként a brit szabadalmi leírás egyebek közt főként a 30 nyugtató és hipotermikus hatást jelöli meg, 154241

Next

/
Thumbnails
Contents