154233. lajstromszámú szabadalom • Hidraulikus lengéscsillapító mosógépekhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1965. III. 15. (FI—256) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1964. III. 17. (2., 3. igp.), 1965. I. 22. (4., 5., 6. igp.). Közzététel napja: 1967. VII. 22. Megjelent: 1968. V. 15. 154233 Szabadalmi osztály: 8 d 1—11 Nemzetközi osztály: D 06 £ Decimal osztályozás: Feltalálók: Dipl. Ing. Ludwig Axthammer, Schweinfurt, Main Dipl. Ing. WernerJacobs, Kitzingen és Urban Hauok, Michelau, Kémet Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Fichtel & Sachs, Schweinfurt/Main, Német Szövetségi Köztársaság Hidraulikus lengéscsillapító mosógépekhez Általánosan ismert az a törekvés, hogy a rugó­san felfüggesztett dobszerkezetű mosógépeknél a fellépő lengéseket csillapítsák. Ennek szükséges­sége abból következik, hogy ezeknél a rugósan felfüggesztett dobszerkezeteknél a mosott ruha 5 súlya és kiegyenlítetlensége miatt a dobszerke­zet kritikus fordulatszáma mellett, melyet a szer­kezet teljes nagysága és a rugós felfüggesztés határoz meg, mind a centrifugáló művelet bein­dításánál, mind pedig annak befejezésénél erős io lengések keletkeznek. Így fennállhat annak a veszélye, hogy a dob a mosógép házához ütődik, ami hátrányos, sőt a gép el is dőlhet. A mosógépeknél általánosságban használt len­géscsillapítók a kritikus fordulatszám esetén ha- 15 tásosan csillapítják a lengéseket és a lengésamp­litudót megfelelő határok között tartják, de az a hátrányuk, hogy a kritikus fordulatszámon túl, az ennél lényegesen nagyobb centrifugáló fordu­latszámig, az emelkedő dugattyúrúd sebességnek 20 megfelelően a csillapító erők lényegesen növe­kednek. A csillapító erő növekedése folytán azonban a magasabb centrifugáló fordulatszám esetén a dobszerkezet és a ház közötti kapcsolás olyan erőssé válik, hogy a gép elveszti stabilitá- 25 sát és a fenékre gyakorolt váltakozó erők követ­keztében jelentős zajt okoz. Ismert továbbá olyan csillapító is, melynél a csillapítódugattyú a dugattyúrúdon meghatáro­zott szakaszon belül eltolható. Ilyen módon elér- 30 hető, hogy a szerkezet csak nagyobb lengési amplitúdókat csillapít, mivel a csillapítás csak egy bizonyos előre meghatározott dugattyúrúd­löket esetén lép működésbe. Ennek a megoldás­nak nagy hátránya abban rejlik, hogy a kritikus fordulatszám esetén szükséges csillapítótelje­sítményt egy többé vagy kevésbé kis maradék­lökettel és ennek megfelelő nagy csillapító erő­vel kell elérni. A csillapításnak lökésszerű alkal­mazása a stabilitásra és a gép zajtalan működé­sére igen hátrányosan hat. A találmány alapvető célja olyan hidraulikus lengéscsillapító kialakítása mosógépek számára, mely a kritikus fordulatszámon, vagyis abban a tartományban, melyben a dobrendszernek nag> kilengései várhatók, erős csillapítást nyújt, a centrifugáló fordulatszám esetén ezzel szemben megfelelően csökkentett csillapító erőt nyújt. A kitűzött cél megvalósításánál olyan lengés­csillapítóból indulunk ki, mely részben folyadék­kal töltött hengerből, a hengerbe bevezetett du­gattyúrúdból, a dugattyúrúdra erősített, a hen­gerben eltolható dugattyúból és a folyadéktere­ket az eltolható dugattyú mindkét oldalán össze­kötő fojtónyílásokból áll. A kitűzött feladat meg­valósítására a fentiekben leírt lengéscsillapító kivitelezése olyan módon történik, hogy a du­gattyú mindkét oldalán levő folyadékterek rövid­rezáró vezeték útján összeköthetők és ezen a rö­vidzáró vezetéken elzárótolattyút alkalmazunk. 154233

Next

/
Thumbnails
Contents