154211. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet keramikus termékek égetősablon-máglyáinak szétválasztására

MAGYAR JiEPKÖZTÄRSASÄG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. VI. 29. (WI—122) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. I. 28. Közzététel napja: 1967. V. 26. Megjelent: 1968. IV. 16. 154211 Szabadalmi osztály: 80 c Nemzetközi osztály: C 04 c Decimái osztályozás: Feltalálók: Petermann Kari, Mann Wolfgang, Hampel Werner, Meissen (Elbe), Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Wissenschaftlich-technisches Zentrum der feinkeramischen Industrie, Meissen, Német Demokratikus Köztársaság Szerkezet keramikus termékek égetősablon^máglyáinak szétválasztására A találmány tárgya különféle geometriai for­májú kerámiai termékek égetősablon-máglyái­nak szétválasztására szolgáló berendezés. A ta­lálmány szerinti berendezéssel elérjük, hogy a jelenleg a kieégetett kerámiai termékek el­távolításakor a sablonmáglyák szétszedésére szükséges kézierővel végzett munkát kiküszö­böljük és a szétválasztási folyamatot a sablonok egyenkénti eltávolításával mechanikusan eszkö­zöljük. A találmány szempontjából nem játszik szerepet az, hogy a sablonmáglyát ismert tech­nológia szerint az alagútkemenceHkocsikról, vagy másfajta égetőszerkezetekről szedjük le. Ismeretes, hogy alagútkemence-kocsikról, vagy más égetőszerkezetekből részben kiszedett ége­tősablonmáglyákat kézi úton, kalapáccsal való ütögetéssel választják el egymástól. Ez azért szükséges, mert szigetelőmassza használata dacá­ra az egyes sablonok összetapadása elkerülhe­tetlen. A kerámiai termékek eltávolításakor a sablonokat szétválasztják egymástól, majd újra egymásra máglyázzák, vagy pedig utókezelés és újrafelhasználás céljából egyenként elszállítják azokat. Ez a munkavégzési mód az egészségre káros porképződéssel jár, és a munkát végző dolgozókat a sablonok tetemes súlyából követ­kezően fizikailag igen nagymértékben veszi igénybe. A máglyák kézi úton való szétválasz­tása a kalapácsütésekkel szükséges munkavégzés következményeképpen nagyarányú sablontörést 10 15 20 25 von maga után. A munkateljesítmény növelése csak a munkaerők számának növelésével ér­hető el. A találmány célja, hogy a kerámiai termékek égetősablon-máglyáinak szétválasztására olyan berendezést hozzon létre, mely lehetővé teszi, hogy a sablonmáglyát ismert szállítóeszközök­kel, vagy kézi úton mozgatni lehessen, az egyes sablonokat 'mechanikusan szét lehessen válasz­tani egymástól, mégpedig oly módon, hogy egy járulékos lenyomóberendezés segítségével min­den egyes sablont a máglyáról leválasztanak, s azt egy szállítószalagra helyezik. Ily módon minden sablonban benne marad az ott levő kerámiai termék. E folyamat vizuális kontrollal lehet összekötve, akár manuálisan, akár mechanikusan. A találmány célja a munkatermelékenység növelése az égetőüzemben való munkaerő-meg­takarítás útján, valamint a nehéz fizikai munka kiküszöbölése. A találmány szerinti berendezés alkalmazásával továbbá az égetősablonok rela­tíve magas törési arányszámát is ki lehet kü­szöbölni, oly módon, hogy egy önmagában is­mert folyamatos üzemű szállítószalag felett, a szétválasztandó égetősablon magasságnak meg­felelő minimális távolság betartása mellett, két vagy több, horizontálisan, a sablonátmérőnek megfelelő távolságban egymással szemben el­rendezett súrlódó görgő . tetszés szerint azok f e-154211

Next

/
Thumbnails
Contents