154205. lajstromszámú szabadalom • Flotáló berendezés

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. IX. 28. Közzététel napja: 1967. VI. 22. Megjelent: 1968. IV. 16. (TA—866) 154205 Szabadalmi osztály: 1 c Nemzetközi osztálv; B 03 d Decimái osztályozás: Dr. Tarján Gusztáv egyetemi tanár, Miskolc Flotáló berendezés A találmány a flotálási technológia körébe tartozik, az érc, ásvány és szén, valamint azok finom frakcióinak flotálására szolgál, ahol az ásványszemek dúsítása (szétválasztása) a felületi tulajdonságok különbözőségén alapszik, a leve­gőztetésnek, a rendszerben áramló anyag moz­gatásának és ugyancsak a levegőztető berendezés kapcsolásának egyszerű megoldásával. A flotálás lényege abban áll, hogy a szét­választandó ásványok közül az egyik ásvány­csoport szemecskéit hidrofobbá, azaz nem ned­vesedévé, a másik ásványcsoport szemecskéit hidrofülá, azaz nedvesedővé teszik. A hidrofo­bitás, illetve hidrofilitás az ércek, ásványok és szenek természetes felületi tulajdonságai, de a hidrofobitás, illetve hidrofobitás mértéke vegy­szerekkel, az úgynevezett flotációs reagensekkel nagymértékben szabályozható és így elvileg a flotálási eljárás minden érc, ásvány és szén­típusra egyaránt alkalmazható. Flotáláskor a nem nedvesített ásványszemeket a víz felszínén létesített habba gyűjtik, míg a megnedvesített ásványszemek a vízben szuszpendálva marad­nak. A flotáló készülékekbe a habot a víz-érc, víz-ásvány, víz-szén zagyokhoz történő bizonyos mennyiségű levegő befúvatása, vagy bekeverése útján állítják elő, s kevés habképző reagens hozzáadásával stabilizálják. A flotáló készülékek rendszerint több, sorba kapcsolt, általában egymástól elválasztott cellá­ból állanak. Mindegyik cellából hab nyerhető, a cellában visszamaradó meddőzagy lesz a követ­kező cella feladása. Az így egymásután kapcsolt cellákból mindig kisebb fémtartalmú, illetve 5 szénnél nagyobb hamutartalmú habot nyernek. Az utolsó cella, vagy cellák habjai a minőségi követelményeknek megfelelően visszavezethetők egy előző cellába, vagy külön tisztító cellákra adhatók tisztítás céljából. így érhető el ércnél 10 a nagy fémtartalmú, szénnél a kis hamutartalmú dúsított koncentrátum és a tiszta fémet, vagy tiszta szenet alig tartalmazó meddő. A flotálógép teljesítménye sok tényező függ­vénye. Így függ többek között a feladott anyag flotálhatóságától, szemcseeloszlásától, a feladott zagy sűrűségétől, a választott reagensek hatásá­tól, azok minőségétől, a flotálógép konstrukció­jától, a flotálási technológia automatizálásának fokától stb. A teljesítményre elsősorban kiható tényező, amely a különböző elvű flotáló gépek konstrukciós megoldásából ered, az a flotálógép légellátása és a légellátás hatékonyságának mér­téke. A levegőztetés függ a befúvott, bekevert, vagy önbeszívott levegő mennyiségétől, a kép-25 ződött légbuborékok számától, azok diszpergált­ságától és a cellatérben történő homogén el­osztástól. A jelenleg használt flotáló celláknál általában három, a zagykeverésre és levegőztetésre szo-30 kásos elv ismert. 15 20 154205

Next

/
Thumbnails
Contents