154203. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 5béta-H-6-oxo-14alfa-delta7-hidroxiszteroidok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTAKSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966, IX. 23. (SCHE—155) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1965. IX. 24. Közzététel napja: 1967. VI. 22. Megjelent: 1968. IV. 16. 154203 Szabadalmi osztály: 12 o 25 Nemzetközi osztály: C 07 c6 Decimái osztályozás: Feltalálók: Tulajdonos: Dr. Hocks Peter Nyugat-Berlin, Dr. Kerb Ulrich Nyugat-Berlin, Dr. Wie- Schering A. G. cég, chert Rudolf Nyugat-Berlin, Dr. Fürst Andor Basel, Svájc, Dr. Furien- Nyugat-Berlin meier Andre Basel, Svájc, Dr. Langemann Albert Binningen, Svájc, Dr. Waldvogel Guy Riehen, Svájc Eljárás 5^-H-6-oxo-14«-^ 7-hidroxiszteroidok előállítására A találmány tárgya eljárás az '(I) általános részképletű i5béta-H-6~oxo-14alfa-zJ7-hidroxiszte­roidok előállítására, amely képletben RÍ és R2 hidrogénatom, vagy valamely, előnyösen rövid­szénláncú alkil- vagy acilgyök, vagy ha OR2 5 béta-konfigurációban van, akkor Rx és R 2 együt­tesen egy alkilén-csoportot is jelenthet, mimel­lett a 3-helyzetű szubsztituens alfa- vagy béta­-konfigurációban lehet. A találmány szerinti el­járásra az jellemző, hogy a megfelelő 5alfa-H-6- 10 -oxo-z!7 ^14-dezoxiszteroidokat szeléndioxiddal, az öalfa-H^atom 5béta-konfigurációba való egy­idejű izomerizálása közben, hidroxilezzük és adott esetben a molekulában levő acügyököt el­szappanosítjuk, illetve az étergyököket vagy az 15 alkiléngyököt lehasítjuk, vagy a jelenlevő szabad hidroxil-csoportokat acilezzük vagy éterezzük. Acilgyökökként az összes olyan savból levezet­hető gyök számításba jöhet, amelyet a szteroid­kémiában általában észterezésre használnak. 20 Különösen célszerűnek bizonyultak az 1—11 szénatomot tartalmazó alifás karbonsavak acil­gyökei, mint pl. az ecetsav, propionsav, kapron­sav, önantsav, undecilsav és egyéb savak gyökei. A felhasznált savak lehetnek természetesen 25 telítetlenek, elágazó szénláncúak, több-bázisúak vagy a szokásos módon szubsztituáltak. Példa­ként a következő további savakat soroljuk fel: trimetilecetsav, n-butilecetsav, fenilecetsav, cik­lopentilpropionsav, halogénecetsav, aminoecet- •;() sav, oxipropionsav, benzoesav, adipinsav és hasonló savak. Ha az B,t és R 2 szubsztituensek alkilgyököt jelentenek, akkor ezek közül a metil- és az etil-gyököt vagy pedig a tetrahidropiranil-gyököt kiemeljük. A Schubert „J. prakt. Chem." 26 (1964), 159; H. B. Henbest „J. chem. Soc." (1957), 4596 és N. L. Allinger „J. Org. Chem." 26 (1961), 3626.. közleményekben a savas vagy alkalikus reakció­körülmények között lezajló, 5béta-H-6-keto­szteroidoknak a megfelelő '5alfa-H-6-ketoszte­roidokká való izomerizációját ismertetik, amely­ből kiderül az, hogy a 6-ketoszteroidoknál az A/B-transz-gyűrűkapcsolódást kell a stabilabb állapotként feltételezni. A találmány szerinti eljárással tehát lehetővé válik 2,3-diszubsztituált l4alfa-hidroxi-6-oxo-7--dehidroszteroidoknak A/B^cisz-gyűrűkapcsoló­dással való előállítása oly módon, hogy a meg­felelő A/B-transz-gyűrűkapcsolódású 14-dezoxi­szteroidokat a 14-helyzetben egyszerűen hidroxi­lezésnek vetjük alá, amikor is a hidroxilezéssel egyidejűleg az A/B-transz-gyűrűkapcsolódás izo­merizációja is meglepő módon végbemegy. A találmány szerinti eljárást valamely oldó­szerben, mint pl. alifás és aliciklusos éterben, előnyösen tetrahidrofuránban, dioxánban vagy ecetsavban végezzük, Az egyidejűleg bekövet­kező hidroxilezés és átrendeződés 50—420 C°-on 154203

Next

/
Thumbnails
Contents