154199. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kaskavál-sajt folyamatos gyártására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS Bejelentés napja: 1965. III. 27. (SO—838) Közzététel napja: 1967. VI. 22. Megjelent: 1968. IV. 16. 154199 Szabadalmi osztály: 45 g 25/16 53 e Nemzetközi osztály: A 01 j 25/16 Decimái osztályozás: 637.332.9 Spöttle Antal tejipari technológus, Budapest Berendezés kaskavál-sajt folyamatos gyártására A találmány berendezés, amelynek segítségé­vel kaskavál-sajtot folyamatosan, egyenletes mi­nőséggél, higiénáfcus munkakärälmenyek között, számbavehető fizikai erőkifejtés nélkül és nagy termelékenységgel lehet gyártani. 5 A sajtféleségeik közlött jelentős helyet foglal­nak el az évtizedek óta ismert kaskaválnsajtok. Ezek ismert és alkalmazott gyártási eljárása ma már aem felél meg a modern gyártástech­nológia követelményeinek. Az ismert gyártási JO eljárásnál a juhtejet tejolttóval megalvasztják, minek eredményeként savanykás nyersanyagot, juhgomolyáit nyernék. A sajt készítéséhez a juh­goimolyát összetördelik vagy összevagdalják, az­után fcb. '80 C°-os sós vízben áztatva gélíszerűvé 15 teszik, majd az áztatóléből kiemelve addig gyúr­jak, nyomkodják a forró masszát szabad kézzel vagy kosárban, aimíg össze nem áll. A masszát összeállás után a kosárból kiveszik és nagy fizikai erőt és gyakorlatot igénylő (munkával — 20 kéziben tartva — addig gyúrják, alakítják, amíg kenyértésztához hasonló konzisztenciájú gömbbé nem alakul át. Ez az anyag kihűlés után meg­szilárdul úgyannyira, hogy már forma nélkül is mozgatható és kezelhető. 25 Ennek az ismert eljárásnak jelentősebb hibái a következők: Az ismert juhgoniolyaHdarabolási, -aprítási műveleitek eredményeként különböző nagyságú anyagdarabok jönnek létre és ezért az anyag 3 o megöanlesztése nem végezhető kielégítően. A kb. 80 C°-os sós vízzel érintkező anyagrészek tneg­ömleszitéséhez csak másodpercekben kifejezhető, aránylag rövid idő szükséges. Ha a •megömlesz­tési idő a szükségesnél kevesebb, nem jön létre a jó minőségű sajt nyeréséhez szükséges kémiai folyamat. Ha a megömlesztés ideje az ideális­nál hosszabb, túlömlődés '(elégés) áll elő, ami ismét hátrányosan befolyásolja a nyert sajt mi­nőségét. Nem egyenletes méretű, illetve vastagságú juhgomolyadaraboknál a megömliesztés idejét nem lehat a különböző vastagságú anyagdaira­bokhoz ideálisan beállítani, tehát a „megömlesz­tés" szóval jelölhető kémiai folyamat tökélet­lenül megy végbe. A nyert sajt belső szerkezete nem homogén, meg nem 'ömlött zárványok találhatók a sajt belsejében, zamata és tárolha­tósága nem kielégítő. A juhgomolya anyaga megömlés közben sót vesz föl a folyadékból. A sófelvétel is változik a megömlesiztésre betett .anyag mennyiségétől, minőségétől és az anyagdarabok méreteitől füg­gően. A kézi darabolás és a megömlesztési fo­lyamat közbeni kézi kezelés bizonytalanságai következtében a megömleszitéshez felhasznált sós meleg víz sótartalma is aránylag tág hatá­rok között ingadozik. Ennek következményeként változó minőségű és tulajdonságú lesz az így nyert sajt is. 154199

Next

/
Thumbnails
Contents