154179. lajstromszámú szabadalom • Automatikus központi ütközőkészülék sínjárművekhez vezeték-csatlakozással

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. VI. 30. {MI—360) Német DerocJsratikus Köztársaság-béli elsőbbsége: 1966. III. 17. Közzététel napja: 1967. VI. 22. Megjelent: 1968. IV. 16. 154179 Szabadalmi osztály: 20 e 1—22 Nemzetközi osztály: B 61 g Decimái osztályozás: Feltalálók: Liebig Manfred mérnök, Bautzen, Matz Hubert mérnök, Perleberg, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Automatikus központi ütközőkészülék sínjárművekhez vezeték-csatlakozással A találmány automatikus központi ütköző­készülékre vonatkozik vezeték-csatlakozással, amely két merev, kapcsolt állapotban egymást részben körülfogó kapcsolókörömmel, úgymint oldalt elrendezett, előre kiugró vezetőszarvval és függőleges csap körül elforgatható kettőskarú emelővel, amelynek emelőkarjai a lengés sík­jában csuklósan vannak egymással összekötve, van ellátva a vezeték-csatlakozás mozgatására a kapcsolófolyamat során, a torziós rugó által elő­ször nyújtott állapotban tartott emelő pedig a vezeték-csatlakozástól elfordított karjával a kap­csolódás síkjába és ezáltal az ellenkapcsoló hatókörébe nyúl be és az ellenkapcsoló egy ré­szével és a vezeték-csatlakozás felé eső karral együttműködve a vezeték-csatlakozást további rugó ereje ellenében nyugalmi helyzetéből az ellenkapcsolóval összekötött munkahelyzetbe ve­zeti és a kapcsolófolyamat további lefolyása során, az egymás közötti reteszelt kapcsolat létrehozása után a torziós rugó megfeszítésével a kettőskarú emelő emelőkarjai egymáshoz képest lehajlított helyzetet vesznek fel. Sokfajta előbb ismertetett fajtájú automatikus központi ütközőkészülék ismeretes. Ezeknél a járműkapcsoló belsejében forgathatóan ágyazott kettőskarú emelő van elrendezve, és az egyik emelőkar vége mozgatható és rugóval ágyazott vezeték-csatlakozást hord, a másik vége pedig a kapcsolófolyamat során az ellenkapcsoló egy részével dolgozik együtt és ezáltal a vezeték­-csatlakozást körpályán mozgatja. Ismeretes továbbá az is, hogy az említett kettőskarú emelő mindkét karját a lengés sík-5 jában egymással csuklósan kötik össze, és nyu­galmi helyzetben ezeket torziós rugó nyújtott helyzetben tartja. Emellett a kapcsolófolyamat során, a két járműkapcsoló reteszelt összekap­csolása után, az említett rugó megfeszítésével az 10 ellenkapcsoló egyik részével együttműködő kart a másikhoz képest le lehet hajlítani. A kap­csolók szétkapcsolása után egy, egyrészt a kap­csolófejen, másrészt a vezeték-csatlakozást hordó emelőkaron csuklósan csatlakoztatott vissza­lő állítórugó vezeti vissza a vezeték csatlakozást nyugalmi helyzetébe. Az ismert megoldások csak azt teszik lehetővé, hogy a kapcsolófejek egymáshoz képesti mozgá­sait a kapcsolófolyamat során a vezeték-csatla-20 kozások megfelelő, időben egyenlő alakú moz­gásává alakítsák át. Ennél a kivitelnél hátrá­nyos az, hogy a rugórendszer elrendezése követ­keztében a visszaállítórugó rugóerejének gyen­gébbnek kell lenni, mint az említett torziós 25 rugóé. Hasonlóképpen hátrány az is, hogy ket­tőskarú emelőnek lényegében az egész vezeték­-csatlakozást a tömlővezetékeket is beleértve, kapcsolóhelyzetbe kell tolnia. A találmány célja az ismertetett hiányosságok 30 kiküszöbölése és feladata olyan központi ütköző-154179

Next

/
Thumbnails
Contents