154140. lajstromszámú szabadalom • Berendezés sínhegesztéskor keletkezett kiálló hegesztőanyagrészek szelvénypontos ledolgozására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. I. 19. (EE—1221) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1965. II. 26. Közzététel napja: 1967. VI. 22. Megjelent: 1968. IV. 16. 154140 Szabadalmi osztály: 19 a 9/26 Nemzetközi osztály: E 01 b 9/26 Decimái osztályozás: 625.143.542 Feltaláló: Dr. Carlo Galotti oki. mérnök, Milano, Olaszország Tulajdonos: Elektro-Thermit GmbH. Essen, Német Szövetségi Köztársaság Berendezés a sínhegesztéskor keletkezett kiálló hegesztőanyagrészek szelvénypontos ledolgozására A sínkapcsolatok hegesztése során az eljárás következtében a hegesztési anyagnak kiálló részei maradnak, amelyeket különösen a vágá­nyokon történt hegesztéseknél azonnal a he­gesztés megtörténte után amennyire csak lehet- 5 séges, le kell dolgozni, hogy a hegesztés helyén a lehető leghamarabb áthaladhasson a vonat. A hegesztés helyének lehűlése után a szelvény­pontos megmunkálás általában csiszolással tör­ténik. 10 A korszerű alumíniumtermikus sínhegesztés­nél, amelyet különösen rövid eljárási idő jelle­mez, a kiálló acélrészeknek a ledolgozása, bár ezek különösen kicsinyek, mégis, különösen a munkát és az erre szükséges időt illetően, még 15 mindig nehézségeket okoz. Ismeretes, hogy a kiálló részeket az öntőforma lebontása után, vörösen izzó állapotban kalapáccsal és vésővel, kézi munkával távolítják el, amely nagy fizikai megerőltetést és sok időt igényel. Racionáli- 20 sabb és gyorsabb munka elérése céljából meg­kísérelték a kiálló részeket autogén vágással eltávolítani. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha előzőleg gondosan eltávolították az oda­tapadt homokszemeket, különben a vágósuga- 25 rak eltérnek és a sín megrongálódik. Ezenkívül az eljárás a munkát végrehajtó részéről igen nagy ügyességi követelményeket kíván meg. A kiálló részeket vörösen izzó állapotban sűrí­tett levegővel működtetett kalapácsvésővel is 20 szokták levésni. Ehhez a módszerhez súlyos sűrített levegő tartályokra vagy nehezen moz­gatható kompresszorokra és a kivitelezésnél a legnagyobb gondosságra van szükség, mert pl. a véső pontatlan vezetése a sín sérülésére vezet. Ezenkívül nehézségek adódnak abból is, hogy a sínfej tetején kiálló részek ledolgozása után a sínfej oldalán, a gerincen és a talpon kiálló részek annyira lehűlnek, hogy ledolgozásuk már alig lehetséges, minthogy a ledolgozásra összesen szükséges időtartam a munkát végző kézügyességétől függ. A jelen találmány célja a kiálló részek le­dolgozására olyan eljárás megteremtése, amely a fenti hátrányokat kiküszöböli, valamint a szükséges időtartam lényeges megrövidítése és a kivitel pontosságának növelése mellett a szelvénypontos ledolgozást a munkát végrehajtó ügyességétől függetleníti. A jelen találmány az alumíniumtermikus sín­hegesztés kiálló acélrészeinék motor-, sűrített levegő vagy mechanikus hajtású kalapácsvéső alkalmazásával történő szelvénypontos ledolgo­zásának olyan eljárására vonatkozik, amelynél a ledolgozást a sínen vezetett kalapácsvéső végzi, úgyszintén ennek az eljárásnak a foga­natosítására szolgáló olyan berendezésre, amely­nek a kalapácsvéső vezetésére a véső szárral kapcsolt és ezzel szöget bezáró, a sínt körül­ölelő vezetőszánja, valamint a kalapácshoz erő-154140

Next

/
Thumbnails
Contents