154135. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 1,2-difenil-2-propioniloxi-3-(dimetilaminometil)-3-butén előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. II. 22. (Cl—612) Svájci elsőbbségei: 1965. II. 26., 1965. VI. 28. Közzététel napja: 1967. VI. 22. Megjelent: 1968. IV. 16. 154135 Szabadalmi osztály: 12 o 5—10; 12 q 1—13 Nemzetközi osztály: C 07 c4 Decimal osztályozás: Feltaláló: Dr. Marxer Adrian professzor, Muttenz/BL., Svájc Tulajdonos: CIBA Aktiengesellschaft, Basel, Svájc Eljárás l,2-difenil-2-propioniloxi-3-(dimetilaminoiiietil)-3-butén előállítására A találmány tárgya eljárás az (I) képletű 1,2-dif enil^2-propioniloxi-3-((dimetilaminometil) --3-butén előállítására. Az új vegyület értékes gyógyászati tulajdon­ságokkal, főként analgetikus hatással rendelke­zik, mint azt állatkísérletekben, például egere­ken vizsgálva, tapasztaltuk. A vegyület ezen­kívül morfinatagonistaként is hatékony. A ve­gyületet ennek megfelelően analgetikumként használjuk fel. Az új vegyület a fentieken kí­vül köhögésgátló hatékonysággal is rendelke­zik, ennek folytán ilyen tekintetben is gyógy­szerként felhasználást nyerhet. Az új vegyületet továbbá más hasznos ve­gyületek előállításánál kiindulóanyagként vagy közbenső termékként is hasznosíthatjuk. Az új vegyület előállítását önmagában ismert módszerekkel végezzük. Célszerű módon úgy járunk el, hogy az 1,2-í -dif enil-3-(dimetilaminometil)-3-butén-2-olt pro­lionilezzük. A propionilezést pl. valamely propionilező szerrel való reagáltatással végezzük, vagy vala­mely kondenzálószer, mint diciklohexil-karbo­diimid vagy hasonló vegyületek jelenlétében dolgozunk. Propionilezőszerként az alábbi ve­gyületek használhatók fel: propionsav, célsze­rűen funkcionális származékai, mint halogenid­jei, főként kloridjai, a propionsav reakcióképes amidjai, mint imidazolidjai, vagy anhidridjei, pl. belső anhidridjei, mint kefének vagy fenol­észter, mint pl. izopropenilpropionát. Az eljárás körülményeitől és a kiindulóanya­goktól függően a végterméket szabad formában, 5 vagy pedig ugyancsak a találmány oltalmi kö­rébe tartozó sók formájában kapjuk. A vég­termék sóit önmagában ismert módon, pl. alká­liákkal vagy ioncserélőkkel való kezeléssel ala­kíthatjuk át a szabad bázissá. A szabad bázis-10 ból pedig szerves vagy szervetlen savakkal, fő­ként gyógyászatilag alkalmazható sók képzésére megfelelő savakkal nyerhetünk sókat. Gyógyá­szatilag alkalmazható savakként pl. a következő­ket említjük: Halogénhidrogénsavak, kénsavak, 15 foszforsavak, salétromsav, perklórsav, alifás-, aliciklusos-, aromás- vagy heterociklusos-kar­bon- vagy szulfonsavak, mint hangyasav, ecet­sav, propionsav, borostyánkősav, glikolsav, tej­sav, almasav, borkősav, citromsav, aszkorbinsav, 20 maleinsav, hidroximaleinsav, piroszőlősav vagy levulinsav, fenilecetsav, benzoesav, p^amino­benzoesav, antranilsav, p-hidroxibenzoesav, sza­licilsav vagy p-aminoszalicilsav, metánszulfon­sav, etánszulfonsav, hidroxietánszulfonsav, eti-25 lénszulfonsav, halogénbenzolszulfonsav, toluol­szulfonsav, naftalinszulfonsav vagy szulfamin­sav, metionin, triptofán, lizin vagy arginin. A találmány szerinti vegyület előbbiekben felsorolt vagy egyéb sói, mint pl. pikrárjai a 30 kapott szabad bázisok tisztítására is felhasz-154135

Next

/
Thumbnails
Contents