154124. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés hővel és/vagy nyomással összeerősíthető anyagok összekötésére

MAGYAR KÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. X. 13. Svájci elsőbbsége: 1964. X. 14. Közzététel napja: 1967. VI. 22. Megjelent: 1968. IV. 16. (AE—193) 154124 Szabadalmi osztály: 54 a 4—7 Nemzetközi osztály: B 31 b Decimái osztályozás: Feltaláló: Boye-Benzon-Petersen főkonstruktőr, Lund, Svédország Tulajdonos: AB. Akerlund and Rausing, Lund, Svédország Eljárás és berendezés hővel és/vagy nyomással összeerősíthető anyagok összekötésére l A műanyaggal borított kartonpapír vagy ha­sonló merev anyagok csomagolási vagy hasonló célokra való összeerősítése hosszú időn keresz­tül komoly feladatot jelentett. Az ilyen cso­magolóanyagokat különösen zsíros termékek 5 csomagolásához használják. A kartonból kivá­gott felületek összeerősítése a normál összekö­tési módszerekkel nagyon nehéz és ilyen ese­tekben sokkal előnyösebb, ha. úgynevezett ki­hajlított bordájú szegélyrészt használnak, amit 10 a kartonpapír szélén befelé hajlítanak. Ez a módszer terjedelmes kötést ad, amely az anyag ridegsége miatt könnyen felszakad. Találmányunk célja a hőre és/vagy nyomásra össze erősíthető anyagokhoz olyan eljárás léte- 15 sítése, amelynek segítségével az említett hát­rányok megszüntethetők, és amely eljárásra jellemző, hogy az összekötni kívánt anyag sze­gélyrészének szabad végét széleikkel egymás mentén és sík oldalukkal egymáshoz fektetve 20 úgy helyezünk el, hogy az összekötésre elő­irányzott anyagrészt tartópofák vagy hasonlók közé fogjuk és azután a szegélyrészek szabad végét, előnyösen ezeknek egymás mellé befo­gott széleit — hőhatásra kötő anyagok eseté- 25 ben egyidejű fűtés mellett — a tartópofával mint támasztólappal és nyomópofával össze­nyomjuk úgy, hogy az élekre merőlegesen, te­hát az anyag síkjával párhuzamosan sajtolunk. Így a kötés helyén, előnyösen a doboz sarkánál 30 viszonylag vastag, rendkívül erős, összenyomott kötés keletkezik, amely vastagabb, mint az anyag eredeti vastagságának kétszerese. Emel­lett a nyomópofa és/vagy a támasztó lapként használt tartópofa profilkiképzésével a nyert kötés alakját igen előnyös formára képezhet­jük ki. . Találmányunknak több előnyös tulajdonsága van. Ezek között egyike a legfontosabbaknak, hogy a nyert összekötött felületek az anyag vastagságához viszonyítva nagyok. Amikor hő­hatásra kötő anyagot használunk, a műanyag oldat kifolyik és az illesztésnél előforduló vala­mennyi repedést kitölti, és a kartonpapír anya­gával együtt a sarkokban és hasonló helyeken nagyon jó merev minőséget biztosít. A kötéshez felhasznált szegélyrészt nagyra választva és e részbe az összekötés előtt bordát nyomva a kötés mentén rendkívül vastag anyagrészt le­het létrehozni és következésképpen így jó erő­sítést kapunk, melynek szilárdsága minden ed­dig ismert ilyen természetű kötés szilárdságá­nál nagyobb. Emellett hőhatással a karton könnyen alakítható. A találmány szerinti eljárás nem korlátozó­dik a sarkok kötésére, jelentős előnyöket le­het biztosítani a találmány szerinti eljárást használva pl. ugyanabban a síkban elrendezett két lap egyesítésére is. A találmány szerinti eljárással hőhatásra folyóssá váló műanyaggal 154124

Next

/
Thumbnails
Contents