154011. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bezodiazepin-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. XII. 03. (HO—916) Amerikai Egyesült Állarnok-beli elsőbbsége: 1964. XII. 03. Közzététel napja.: 1967. III. 22.. Megjelent: 1968. II. 15. 154011 Szabadalmi osztály: 12 p 6—10 Nemzetközi osztály: C 07 d Decimái osztályozás: Feltalálók: Field George Francis vegyész, Nutley, Sternbach Leo Henryk vegyész, Upper Montclair, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: F. Hoffmann-La Roche & Co., Aktiengesellschaft cég, Basel, Svájc Eljárás benzodiazepin-származékok előállítására A találmány tárgya új eljárás részben új benzodiazepin-származékok előállítására. A találmány szerinti eljárást az jellemzi, hogy az (I) általános képletű kinazolin-szárma­zékot, ahol Rí halogén, Ra hidrogén és R3 kis 5 szénatomszámú alkil-csoport és X halogén, vagy e vegyület 3-oxidját vízmentes feltételek mel­lett a kinazolm^származék móljára számított egynél több mól erős bázissal kezeljük, majd kívánt esetben a kapott (II) általános képletű 10 terméket, ahol Rx és R 2 jelentése a fentiek szerinti és R4 kis szénatomszámú alkilidén-<so­port, vagy e vegyület 4-oxidját redukálószer­rel kezeljük, amikor a (III) általános képletű vegyülethez jutunk, ahol R1; R2 és R 3 jelentése 15 a fentiek szerinti, végül kívánt esetben bár­mely reakcióterméket savaddiciós sóvá alakí­tunk. Kis szénatomszámú alkil- és alkilidén-cso­porton 1—7 szénatomot tartalmazó egyenes- 20 és elágazó láncú telített szénhidrogén-csoporto­kat értünk, mint amilyenek a metil-, etil-, izo­propil-csoport és hasonlók. A halogén kifejezésen mind a négy halogént, azaz a brómot, klórt, fluort és jódot értjük. 25 Ha Rí halogén, akkor előnyösen bróm vagy klór. Ugyanez áll X-re is. Mint említettük, az (I) képletű kinazolin­-származékot erős bázissal úgy kezeljük, hogy a bázis feleslegben legyen. Ha 1 mól anyagra 30 1 mólnál kevesebb bázist használunk, triciklu­sos vegyületet kapunk, amely önként vagy melegítésre 7-Ri-5-(R2-f enil)-3-alkil-5H-l ,4-ben­zodiazepin-4-oxiddá izomerizálódik. Előnyös, ha legalább 2 mól erős bázist hasz­nálunk, ilyenek pl. alkálifém-tercier alkoholát, pl. kis szénatomszámú alkálialkoholát, mint nátrium- vagy kálium-tercbutoxid és nátrium­vagy kálium-tercamilát, alkálifémhidrid, pl. nátriumhidrid stb., alkálifémtrifenilmetid, pl. nátriumtrifenilmetid stb. vagy alkálifém sze­kundér amid, pl. nátriumdietilamid stb. A re­akciót célszerűen közömbös oldószerben, mint éterben, tetrahidrofuránban, dioxánban és ha­sonlókban hajtjuk végre. A (II) képletű vegyületeket (III) képletű ve­gyületekké ismert redukáló módszerekkel, pl. Raney nikkeles katalitikus hidrogénezéssel ala­kíthatjuk át. A (II) és (III) képletű vegyületek szerves vagy szervetlen savakkal, mint ecetsavval, bo­rostyánkősawal, metánszulfonsawal, para-to­luolszulfonsawal, maleinsawal, sósavval, bróm­hidrogénnel, foszforsawal, kénsawal és ha­sonlókkal savaddiciós sókat adnak. A (II) képletű vegyületeket az exóciklusos kettős kötés jellemzi. Ezek az új vegyületek, amelyek gyögyászatilag alkalmazhatók sóikkal együtt, mint hasznos görcsellenes szerek és így a találmány részét képezik. Gyógyszerként 154011

Next

/
Thumbnails
Contents