153986. lajstromszámú szabadalom • Kártevőirtószerek

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1964. XII. 09. (Cl—518) Svájci elsőbbségei: 1963. XII. 10., 1964. VI. 17. Közzététel napja: 1967. IV. 22. Megjelent: 1968. II. 15. 153986 Szabadalmi osztály: 12 p 1—5; 45 1 9/22 Nemzetközi osztály: C 07 d2 A 01 n 9/22 Decimái osztályozás: 632.951.2:547 Feltalálók: Dr. Haring Marc vegyész, Zofingen, Dr. Dittrich Volker biológus, Basel, Dr. Ebner Ludwig biológus, Stein, Svájc Tulajdonos: CIBA Aktiengesellschaft, Basel, Svájc Kártevőirtószerek í A találmány tárgya kártevőirtószer, különö­sen káros rovarok, akiaridák, nematodák, to­vábbá mikroorganizmusok, különösen fitopato­gán gombák és baktériumok, valamint nem kívánatos növények irtására. A találmány szerinti káirtevőírtószerek ható­anyagként az I általános képletű vegyületek közül egyet vagy többet tartalmaznak. A kép­letben, Rí, R.2, R3 és R4 azonos vagy eltérő szübsztituensek lehetnek, és hidrogénatomot, cjiaesony szénatoimszámú alkil-, mono^, ill. di­alkil-amino-, izonitril-, alkil-merkiapto- vagy alkoKi-gyököt, vagy balogénatomot, —NO2, — N;H2, — ON, —iOF3 vagy —COQR gyököt je­lentenek, ahol R hidrogéinatoimot vagy alacsony szénatomszámú alkilgyököt jelent, mimellett —O Rí és R2 együtt OH2 csoportot is je­-O lentbetoek, rníg R5, Rß, R7 és Rg azonos vagy eltérő szübsztituensek lehetnek, és hidrogén­atomot, alacsony szénatoimszámú alkilgyököt vagy —OOOR csoportot jelentenék, ahol R hidrogénatomot vagy alacsony szénatomszámú alkilgyököit jeleint, mimellett R5 fenilgyököt vagy —ÍNO2 csoportot is jelenthet, és n jelen­tése 1-től 4-ig bezárólag egész szám. A találmány vonatkozik azokra a kártevő-10 15 20 25 30 irtószerekre is, amelyek az I általános kép­letű vegyületek; savas addíciós vagy kvaterner siót tartalmazzák, miimiellett adott esetben tar­talmazhatnák egyéb kártevőirtószereket, to­vábbá hordozóanyagokat, oldószereket, hígító­szereket, dísizpergáló szereket, nedvesítőszere­ket, tapadásjavító szépeket és/vagy műtrágyá­kat is. A találmány szerinti új kártevőiirtószerek széleskörű bioicid: hatásuk következtében azzal a különleges előnnyel rendelkeznek, hogy a legkülönbözőbb növényi és állati kártevők irtá­sára alkalmasak. A találmány szerinti új szerek nem csupán herbicid hatású anyagokként használhatók, ha­nem olyan konoentriáicióban alkalmazva, amely nem eredményez fitotoorikius jelenségeklet, a növényvédelemben is kitűnő hatást nyújtanak káros mikroorganizmusokkal, például gombáké kai, így Alternaria solani-val, Phytophthoira infestans-szal és Septoria apuval, továbbá ká­ros rovarokkal, akairidákkal, nematodákkal, és azok petéivel, ill. lárváival széniben. A találmány szerinti új kártevőirtószerek noikrobicid anyagokként, például Aspergillus­fajokkal, valalmint inszekticid ekként, például szúnyogokkal és legyekkel szemben is általá­nosan használhatók. A találmány szerinti I -általános képletű ve­gyületek közvetlenül permetezhető oldatainak 153986

Next

/
Thumbnails
Contents