153910. lajstromszámú szabadalom • Berendezés félvezető eszközök, főleg tranzisztorok automatikus mérésére és osztályozására elektromos paramétereik szerint

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1965. V. 19. (EE—1165) Közzététel napja: 1967. III. 22. Megjelent: 1968. I. 15. 153910 Szabadalmi osztály: 21 g 1—16 Nemzetközi osztály: H 01 I Decimái osztályozás: Feltalálók: Lőrincz Lajos mérnök, Gyuris Árpád mérnök, Haiman Péter mérnök, Behringer Tibor technikus, Budapest Tulajdonos: Egyesült Izzólámpa és Villamossági RT., Budapest ' Berendezés félvezető eszközök, főleg tranzisztorok automatikus mérésére és osztályozására elektromos paramétereik szerint Mint ismeretes, a félvezető eszíközök, különö­sen a tranzisztorok típusba sorolása elektromos jellemzőik, paramétereik alapján történik. Egy­egy tnanzisztortípus egyedei akkor megfeüielőek, ha 'egyidejűleg több különféle paraméterük egyaránt megfelel a többnyire igen szigorú elő­írásoknak. Ismeretes az is, hogy az elektronikus félvezető eszközök gyártása jelenleg világszerte úgy történik, hogy nem meghatározott típus, hanem csak meghatározott típuscsalád kézben­tartása lehetséges a félvezető végleges tulajdon­ságait befolyásoló nagyszámú gyártásközi para­méter viszonylag nagy és elkerülhetetlen szó­rása miatt. Ennek az a következménye, hogy egy bizonyos típus gyártásaikor nemcsak a gyár­tandó egyetlen típus keletkezik, hanem a típus­család valamennyi tagja. így gyakorlatilag a gyártás nem egy típus gyártása, hanem egy tí­puscsalád készül egyszerre és a gyártás befe­jeztével kerülnek a félvezető eszközök, különö­sen tranzisztorok szétválogatásra különböző elektromos paramétereik szerint. Ugyanakkor a technika számos területén egyre inkább egyeduralkodóvá válik a félvezető eszközök alkalmazása, egyre bonyaluiitabb ipari berendezések és automatikus készülékek készül­nék félvezető eszíközök beépítésével. Ez azt vonja maga után, hogy a felhasználók egyre szigorúbibb követelményeket támasztanak a fél­vezető .eszközökét előállító cégekkel szemben, s általában azt kívánják meg, hogy egy-egy meghatározott típusú tranzisztor elektromos pa­ramétereinek szórása ' minél kisebb legyen, (pl. azt kívánják meg, hogy egy bizonyos típusú 5 tranzisztor rövidzárási áratmerősítési tényezőjé­nek értéke 50 és 55 közé essék) mert csak ez nyújthat a felhasználó részére kellő biztosíté­kot előírt megbízhatósági tényezővel rendelkező ipari berendezések tervezésére és kivitelezésére. 10 A két ok — nevezetesen a gyártási paraméte­rek nagy szórása, és a felhasználók által meg­követelt kis szórású típusok kialakítása — azt vonja maga után, hogy egy-egy típuscsaládból egyre több típust kell kiválasztani, vagyis a 15 széles szórási mezőt egyre kisebb szórású ré­szekre kell felosztani, ami egyben azt jelenti, hogy a típusválaszték bővülni fog. Ugyanakkor az egyes típusok abszolút darab­számaiból is növekszik a felhasznállak igénye. 20 Ebből természetszerűleg az következik, hogy a félvezetőt előállító vállalatoknak rendkívül gyorsan és megbízhatóan kell elektromos para­métereket mérni, és ezen mért értékek együttes eredményeinek figyelembevételével különböző 25 típusokba sorolni a tranzisztorokat. E feladat meigoldására a kézi módszerek már nem kielé­gítsek sem pontosság, sem megbízhatóság, sem pedig termelékenység tekintetében. Természet­szerűleg «ezért válogatásira csakis mérő és •válo-30 gató automaták jöhetnek számításba-153910

Next

/
Thumbnails
Contents