153888. lajstromszámú szabadalom • Légrugózó szerkezet

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. XI. 20. Közzététel napja: 1966. VIII. 22. Megjelent: 1987. XI. 15. (NE—360) 153888 Szabadalmi osztály: 63 c 37—46 Nemzetközi osztály: B 62 d Decimái osztályozás: Négyessy György oki. gépészmérnök, Budapest Légrugózó szerkezet 1 A találmány tárgya olyan légrugózó szerkezet, nevezetesen hidropneumatikus akkumulátor, amelyben a nyomóerőt szolgáltató szerv, cél­szerűen dugattyú, zárt térben elhelyezett több gázzal töltött rugalmas héjként viselkedő fallal 5 ellátott tartályt magában foglaló folyadéktérrel érintkezik. A hagyományos légrugózó szerkezetek ama kiviteli formája, ahol a mozgó dugattyú előtt folyadékoszlop van és ehhez a hengerben el- 10 helyezett fedél előtt olyan rugalmas membrán helyezkedik el, amely a működő teret két rész­re: folyadéktérre és légtérre osztja, ismere­tes. Ismeretes továbbá, hogy légrugózó szer­kezetek más rugózó szerkezetekkel szemben mi- 15 lyen előnyökkel rendelkezik. Történtek már javaslatok olyan rugózó szer­kezetek kialakítására, ahol a légtér kialakítá­sára egy merev házban levő folyadéktérbe he­lyezett nagy nyúlóképességű, pl. gumiból vagy 20 ehhez hasonló anyagból készült felfújható burok szolgál. E kialakítás szerint a burkot használat előtt levegővel vagy más gázzal meg kell töl­teni és a szelep zárási képességétől függően időnként után kell tölteni. E szerkezet további 25 hátránya, hogy a merev házba helyezett burok­nak a házzal való érintkezése következtében a nyomás a burokra nem egyenletes és így az az egyenlőtlen igénybevétel következtében vi­szonylag hamar — rugózó szerkezetek pulzáló go igénybevétele miatt különösen a csatlakozó nyakrésznél — meghibásodik, kitörik. Egy másik megoldás szerint a légtér ugyancsak rögzített bevezető nyílású körte alakú testben van, ahol a dugattyú kialakítás a körte­alakú burok hegyesebbik felének közel meg­felelő görbületi sugarú. A körte alakú burok mindenkori alakja a benne levő gáznyomástól függ és ennek megfelelően jobban vagy ke­vésbé idomul az állandó görbületi sugárral ren­delkező belső mozgó dugattyú felületi kiképzé­séhez. Az előbb említett egyenlőtlen terhelésből eredő hátrány természetszerűen e kivitelnél is jelentkezik. Egy további kiviteli változat szerint vezeték­ben fellépő lökésszerű terhelések kiküszöbölé­sére egy merev ház belsejébe helyezett olyan tömlőmembránt alkalmaznak, amelynél az ön­magában visszatérő ellipszishez hasonló alakú tömlő két lekerekített végén egy-egy gömbalakú test helyezkedik el és ezek egyfelől a belső tér nyomásának szabályozására, másfelől a külső tér zárására vagy nyitására szolgáló szervekkel kapcsolódnak. E gömbök funkciójukat tekintve azonban lényegileg csupán a légtérbe épített közvetítő elemek. Ismeretes végül nagyfeszültségű nyomássza­bályozó berendezések kapcsolóiban elhelyezett olyan üreges testek alkalmazása, amelyek az őket körülvevő közeg felmelegedésekor össze-153888

Next

/
Thumbnails
Contents