153867. lajstromszámú szabadalom • Csővégződés tömítőpisztolyhoz

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1964. VII. 29. (SE—1220) Közzététel napja: 1967. II. 22. Megjelent: 1967. XI. 15. 153867 Szabadalmi osztály: 37 d, 29—40 Nemzetközi osztály: E 04 f Decimái osztályozás: Szentivánszky Sándor építészmérnök, Békés Márton építészmérnök, Nóvák László vegyészmérnök, Budapest Csővégződés tömítőpisztolyhoz A panelos épületeknél a panelek csatlakozási hézagait kezdetben hagyományos habarccsal tö­mítették, majd a kedvezőtlen tapasztalatok után a habarccsal kialakított horonyba pl. rugalmas kittszerű tömítőanyagot préseltek, esetleg az időjárás elleni jobb védelem céljából kívülről elvakolták. Ujabban mindinkább csökken az épületek falvastagsága és ezért általánosságban arra igyekeznek, hogy a meghibásodott tömíté­sen esetleg bejutó csapadék továbbjutását meg­akadályozzák, vagy ha lehet elvezessék. Ebből a célból a tömítés mögött pl. előregyártott hor­nyok segítségével kialakított „kapilláris-megsza­kító" illetve „dekompressziós" vízlevezető lég­tereket alakítanak ki. A tömítőanyagot zsírzó­pumpákhoz hasonló tömítőpisztolyokkal viszik be a hézagba. A homlokzat síkjára merőleges — s a hom­lokzatot a hézag egyenesében metsző — sík­ban mozgatott és a szokásos csővégződésű pisz­tolyokkal az említett kitöltetlen légtér csak bonyolult módon pl. kétütemű felhordással ala­kítható ki. Ha egyszerűsítve egy ütemben vég­zik a tömítést, a tömítőanyagnak a panelbütük­höz való tapadása csak önsúlya, valamint a belső nyomás okozta spontán szétterülése által valósul meg. A tömítőanyagot meghatározott vastagságban kell a hézagba préselni, ezért a hézag oldalfalainak kialakításával akadályozzák meg a tömítőanyag nem kívánatos bejutását a 10 15 20 25 hézag belsejébe. A tömítés vastagságának szab­nak határt, valamint a tömítőanyagot magába­foglaló hely kijelölését célozzák a panelbütükön kialakított hornyok, melyeknek egy-egy — a homlokzat síkjával közel párhuzamos — hatá­rolófala részleges gátat képez a behatoló tömítő­anyag útjában. Természetesen a hornyok mére­tével megnövelt keresztmetszet tömítőanyag fel­használás szempontjából többletet eredményez. A találmány célja az, hogy a műveleteket egyszerűsítve egy ütemben legyen a tömítés mögötti légtér kialakítható, valamint a tömítés a tömítőanyagnak kizárólag az oldalfalakra (pa­nelbütükre) irányuló feltapasztásával — így a panelek előregyártásánál kialakított (a tömí­tést magábafoglaló) hornyok mellőzésével tör­ténjék. A tömítés szélessége így a panelbütük tömítendő szakaszának távolságára, vastagsága pedig meghatározható kis mélységre korlátozó­dik, s ezzel a műszakilag optimális keresztmet­szettel a drága tömítőanyag takarékos felhasz­nálása érhető el. A kívánt hatást — vagyis azt, hogy a cső­keresztmetszeten kiáramló plasztikus (pépes) anyag áramlási iránya megváltozzék — azzal érjük el, hogy a csőből kiáramló plasztikus közeg útjába akadályt, terelőidomot állítunk, ezzel eredeti mozgásirányára merőleges moz­gásra, szétterülésre kényszerítjük. A terelő­idom a hézagba zsaluzatként elhelyezett szala-153867

Next

/
Thumbnails
Contents