153849. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés gáz(gőz)elegyek pneumatikus analizálására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1966. III. 11. (MA—1568) Közzététel napja: 1967. II. 22. Megjelent: 1967. XI. 15. 153849 Szabadalmi osztály: 42 1 3—4 Nemzetközi osztály: G 01 n Decimái osztályozás: Feltaláló: Dr. Trompler Jenő tudományos munkatárs, a kémiai tudományok kandidátusa, Budapest Tulajdonos: Magyar Tudományos Akadémia, Budapest Eljárás és berendezés gáz(gőz)elegyek pneumatikus analizálására Ismeretes, hogy a fizikai tulajdonságokon alapuló gázi(gőz) analitikai eljárásokat két főbb csoportra oszthatjuk, specifikus és nem speci­fikus eljárásokra. A specifikus analitikai eljá­rások előnye vitathatatlan, de csak bizonyos anyagok illetve anyagcsoportok vizsgálatánál alkalmazhatók. A nem specifikus analitikai el­járások általános jellegűek és ma is nagy számban kerülnek alkalmazásra. Segítségükkel elsősocnban feétikoimpanensű gází(gaz:) elegyek vizs­gálhatók előnyösen. Ha többkomponensű ele­gyeket kívánunk analizálni, akkor vagy speci­fikus eljárásokhoz, vagy szétválasztó módszerek beiktatása után specifikus és nem specifikus eljárásokhoz egyaránt folyamodhatunk. A nem specifikus eljárások jelentősége a szétválasz­tás alkalmazásával, a gázkromatográfia térhó­dításával ugrásszerűen megnőtt. A kolonnából egymás után kilépő gáz, ;(gőz')fcomponensek ugyanis pontosan jelezhetők és mérhetők, ha vivőgázkónt olyan giáat választunk, amelynek a meghatározás alapját képező fizikai tulajdon­sága nagymértékben eltér a meghatározandó komponensek azonos tulajdonságától. Mint ismeretes, a nem specifikus eljárások csoportjaiba tartozó ós a giázsofc(gőzök) sűrűsé­gén alapuló analitikai módszerek hosszú múltra tekintenek vissza, de eddig meglehetősen hát­térbe szorultak. Ujabban azonban a gázkroma­tográfiában alkalmazást nyertek és jól bevál-10 tak. Ezek az eljárások többnyire áramlá&m'érésen, illetve a hőmérsékletváltozás elektromos úton történő mérésen alapulnak. A legújabb időben, 1965-ben olyan kutatási eredményeket szaba­dalmaztattak, melyek célja volt, hogy az elekt­romos jelzést mellőzzék, a robbanásveszélyt teljesen kizárják és egyszerű felépítésű beren­dezést hozzanak létre. Ilyen megoldást tartal­maz pl. a 173 478 lajstromszámú szovjet szaba­dalom, amely szerint a gázkromatográfiás ko­lonnából kilépő gázt fojtáson keresztül a sza­badba vezetjük és a fojtás előtti térben a nyomásváltozást érzékeny manométerrel mér­jük. A 164 495 lajstromszámú szovjet szabada-15 lom pneumatikus berendezést ír le a gázkroma­tográfiás információ (nyomásjel) integrális re­gisztrálására. Találmányunk célja olyan eljárás kidolgozása volt, amely gázl(gőz) elegynek egyszerű pneuma­tikus analízisét teszi lehetővé és a gázkroma­tográfiás analízisnél a káros holt-térfogatot gyakorlatilag kiküszöböli a modern pneuma­tikus vezérléstechnika eredményeinek hasznosí­tása mellett. Ismeretes ugyanis, hogy a gázvezetékből (ka­pillárisból, fúvókából) kilépő ún. tápsugár a vele szemben megfelelő távolságban elhelye­zett felfogó gázvezetékben torlónyomást idéz elő. Ha azonos gázból álló és a tápsugarat 0 metsző (keresztező) ún. vezérlő sugarat is al-20 25 153849

Next

/
Thumbnails
Contents