153838. lajstromszámú szabadalom • Berendezés áramszedők közös kioldására

MAGYAR .•NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. VII. 19. (HO—961) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1965. X. 30. Közzététel napja: 1967. II. 22. Megjelent: 1967. XI. 15. 153838 Szabadalmi osztály: 20 I 8—20 Nemzetközi osztály. B 61 n Decimái osztályozás: Feltaláló: Suhz Werner mérnök, Wolfenbüttel, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Linke-Hofmann-Busch Waggon-Fahrzeug-Maschinen G.m.b.H. cég, Salzgitter-Watenstedt, Német Szövetségi Köztársaság Berendezés áramszedők közös kioldására 1 A találmány berendezés elektromos hajtású, sínenfutó járművek futóművén kétoldalt elren­dezett, az áramvezető sínek alá nyúló áram­szedők közös kioldására. A villamos üzemű, sínenfutó járműveknél 5 ismeretesek olyan áramszedők, amelyek a futó­művek tengelycsapágyházain vannak elrendezve és amelyeket a vezetőállásról pneumatikus, hid­raulikus vagy elektromos vezérlőszervek segít­ségével hoznak a használati helyzetükbe. Eze- 10 ken a vezérlőszerveken kívül még kézzel mű­ködtethető berendezést is kell alkalmazni az áramszedőnek biztosági okokból történő ki­kapcsolására. A forgóállvány keretén elhelyezett, az árarn- 15 szedő kikapcsolására rendelt ilyen berendezések azonban zavarokra erősen hajlamosak, mint­hogy az alváz felől mozgásoknak és lökéseknek igen erősen ki vannak téve. A találmány célja e hátrányok kiküszöbölése 20 és olyan kézi kioldóberendezés megvalósítása, amely a forgóállványról származó lökésektől függetlenül működik. A találmány szerint evégből a kocsi alsó 25 oldalán kétoldalt egy-egy, két szögemeltyűből álló emeltyűrendszert alkalmazunk, aholis a szögemeltyűk parallelogrammává vannak egye­sítve. A rajz a találmány szerinti berendezés egyik ;,Q kiviteli alakját példaképpen, vázlatosan tün­teti fel. Az 1. ábra oldalnézet, a 2. ábra az 1. ábra II—II vonala felől vett nézet, az ágyazat részleges metszetével, a 3. ábra pedig metszet az 1. ábra III—III vonalán. Az 1 kocsi alsó oldalán, vízszintes harántsík­ban fekvő 2 tengelyhez kétoldalt egy-egy, for­gással szemben rögzített 3 szögemeltyű van, melynek egyik 3a szára 4 csatlórúd révén egy további 5 szögemeltyű 5a szárával csuklós paral­lelogrammává van egyesítve, aholis az 5 szög­emeltyű a kocsi közepéhez közelebb fekvő hely­zetben csuklósan csatlakozik az 1 kocsi alsó oldalához. A 3 és 5 szögemeltyűk különböző helyzetének kiegyenlítésére a 6 alkatrész 6a áthidalása kétoldalt be van fogva, úgyhogy az a 9 áramszedősarú 8 működtető szervének ki­lengethető 7 emeltyűjén diagonálisan fekszik fel. A 10 áramvezető sín alá nyúló 9 áramszedő­sarut a 11 áramszedő 8 működtető szerve ismert módon szorítja a 10 áramvezető sínhez. A 8 működtető szervhez kötött 12 bökőszervhez csuklósan csatlakozik a kilengethető 7 emeltyű; egy további lengéspont van a 11 áramszedőn. Amikor a 13 bütyköt működtetjük, a 2 ten­gely elfordul és a 3 és 5 szögemeltyűk útján a 6 alkatrészt lefelé forgatja, miáltal a 8 működ­tető szerv 7 emeltyűje lefelé elmozdul és a 12 153838

Next

/
Thumbnails
Contents