153825. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új kondenzált heterociklusos vegyületek előállítására

MAGYAR ; NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. II. 10. Svájci elsőbbsége: 1964. II. 11. Közzététel napja: 1967. I. 23. Megjelent: 1967. XI. 15. (GE—540) 153825 Szabadalmi osztály: 12 p 1—5 Nemzetközi osztály; C 07 d4 Decimái osztályozás Feltalálók: Dr. Graf Wilfried, vegyész, Binningen, Dr. Schmid Erich vegyész, Basel, Svájc Tulajdonos: J. R. Geigy A. G. cég, Basel, Svájc Eljárás új kondenzált heterociklusos vegyületek előállítására A találmány új, kondenzált heterociklusos vegyületek előállítási eljárására vonatkozik. Meglepő módon azt találtuk, hogy a csatolt rajz szerinti (I) általános képletnek megfelelő új heterociklusos vegyületekhez jutunk — e képletben R fenilgyököt, amely adott esetben rövidszén­láncú alkii-, alkoxi-, alkiltio-, alkilszuifonil-, alkilamino-, dialkilamino-, alkanoilamino-, alkilszulfamoil-, dialkilszulfamoil-, hidroxil-, nitro-, amino-, szulfamoil- vagy triíluormetil­-csoportokkal és/vagy halogénatomokkal he­lyettesítve is lehet, vagy pedig 2-tienil­-csoportot, m és n egyenként 0-t vagy 1-et, X1; X 2 , X 3 , X 4 hidrogént, vagy közülük legfel­jebb kettő rövidszénláncú alkilcsoportokat vagy fenilgyököket jelent — ha valamely, a csatolt rajz szerinti (II) általános képletnek megfelelő gamma- vagy delta-keto­karbonsavat — e képletben X hidroxilcsoportot, klór- vagy brómatomot, vagy pedig rövidszénláncú alkoxi- vagy al­kanoiloxi-csoportot, különösen acetoxi-cso­portot képvisel, R jelentése pedig megegyezik a fenti meghatá­rozás szerintivel és A olyan etilén- vagy trimetiléngyököt jelent, amely alfa-, és béta-helyzetben legfeljebb két rövidszénláncú alkilgyökkel vagy fenil­gyökkel lehet helyettesítve — 5 vagy ennek valamely származékát, amely részben vagy egészben a csatolt rajz szerinti (III) általános képletnek megfelelő tautomér alakban is lehet, valamely a csatolt rajz sze­lt) rinti (IV) általános képletű vegyülettel — e képletben B jelentése: etilén- vagy trimetilén­-gyök — reagáltatjuk. A fenti eljárással egyszerű módon és rend­szerint jó termelési hányaddal előállítható új 15 vegyületek értékes farmakológiai tulajdonsá­gaikkal tűnnek ki. Különösen gyulladásgátló, narkózisfokozó, antikonvulzív és analgetikus hatásuk és egyidejűleg viszonylag csekély toxikusságuk teszi e vegyületeket értékesekké. 20 Az (I) általános képletnek megfelelő vegyü­letek gyulladásgátló hatása állatkísérletekben pl. a kísérleti formalin-peritonitis elleni hatá­sukkal mutatható ki. Patkányokon 200 mg/test­súly-kg orális adagokban pl. a 9a-fenil-hexa-25 hidro-2H,6H-pirido[2,l-b][l,3]oxazin-6-on és 8a­-(m-nitr o-f enil)-tetr ahidr o-2H-pir roló [2,1-b] [1,3j­oxazin-6(7H)-on több mint 45%-kal (a keze­letlen ellenőrző kísérleti állatokhoz viszonyítva) csökkenti az exsudatio fellépését. Egéren a 30 2,5 mg/kg sztrichnin intraperitoneális beadá-153825

Next

/
Thumbnails
Contents