153806. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új diazacikloalkán-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS ^jelentés napja: 1965. V. 04. (Cl—543) Svájci elsőbbsége: 1964. V. 04. 1985. III. 02. Közzététel napja: 1967. I. 23. Megjelent: 1967. XI. 15. 153806 Szabadalmi osztály: 12 p 6—10 Nemzetközi osztály: C 07 d. Decimal osztályozás: Feltaláló: Dr. Arya V. P. vegyész, Bombay, India Tulajdonos: Ciba Aktiengesellschaft cé£ Basel, Svájc Eljárás új diazacikloalkán-származékok előállítására A találmány tárgyát eljárás képezi oly N­X ii -[Pyr-(4)-C-AlkiHdén-CH2 ]-N'-Z-diazacikloal­kán vegyületek előállítására, amelyekben a diazacikloalkán nitrogénatomjait 2 vagy 3 szénatom választja el egymástól és amelyekben Pyr-(4) egy pirazolil^(4) gyököt, X oxigénato­mot vagy pedig egy hidrogénatomot és egy szabad helyettesített hidroxilcsoportot, Z egy aromás gyököt, Alkuidén pedig egy rövidszén­láncú alkilidén-(l,l) gyököt képvisel. A pirazolil-(4) gyök elsősorban olyan lehet, amely az 1-helyzetben egy adott esetben he­lyettesített szénhidrogéngyökkel vagy egy aro­más jellegű monociklusos heterociklusos gyök­kel van helyettesítve. Szénhidrogéngyökként pl. rövidszénláncú alifás szénhidrogéngyökök, mint rövidszénláncú alkilgyökök állhatnak; rö­vidszénláncú alkilgyökként itt és e leírás to­vábbi során pl. metil-, etil-, egyenes vagy el­ágazó szénláncú, tetszés szerinti helyen kap­csolódó propil-, butil- vagy pentilgyökök sze­repelhetnek; az említett szénhidrogéngyökök további példáiként aliciklusos szénhidrogéngyö­kök, mint ciklopentil- vagy ciklohexil-gyökök, aromás szénhidrogéngyökök, mint fenilgyökök, valamint aralifás szénhidrogéngyökök, mint benzil- vagy fenetil-gyökök említhetők. A pira­zolil-(4) csoport 1-helyzetében álló alifás szén­hidrogéngyökök helyettesítőiként elsősorban hidroxilcsoportok vagy halogénatomok, mint klór vagy bróm, továbbá szabad vagy helyette­sített aminocsoportok, elsősorban rövidszén-5 láncú alkilcsoportokat tartalmazó mono- vagy dialkilamino-csoportok, alkilén-, oxa- vagy azaalkilén-aminocsoportok, mint mono- vagy dimetil- vagy mono- vagy dietilamino-, pirro­lidino-, piperidino-, morfolino-, piperazino-, 10 N-(rövidszénláncú alkil)-piper azino-, N-béta­-hidroxi-(rövidszénláncú alkil)-piperazino-cso­portok szerepelhetnek, mimellett ez utóbb em­lítettekben az aminocsoport egyik helyettesí­tője az alifás csoporttal össze is lehet kötve, 15 mint a N-(rövidszénláncú alkil)-piperidil-(4) vagy N-(r övidszénláncú alkil)-pirrolidil-:(3) -alkil csoportok esetében. Az aliciklusos csoportok, helyettesítőiként elsősorban rövidszénláncú al­kilgyököik, az aramás csoportok helyetesítőiként 20 pedig pl. rövidszénláncú alkil-, röividszénláncú alkoxi-, trifluormetil-, nitro- vagy aminocsopor­tok vagy pedig halogénatomok: szerepelhetnek. A rövidszénláncú alkoxicsoportok itt és e le­írás további részeiben pl. 1—S szénatomos cso-25 portok, elsősorban azonban metoxi- vagy etoxi­-csoportok lehetnek. A pirazoliI-i(4) csoport 1-helyzetében álló heterociklusos csoportként elsősorban piridil­vagy tienilcsoport állhat, amelyek pl. az aro-30 más csoportok esetében említett módon helyet-153806

Next

/
Thumbnails
Contents