153796. lajstromszámú szabadalom • Berendezés lég- és elektromos vezetékek automatikus összekapcsolására vasúti járművek mechanikus, augomatikus kapcsolóihoz

MAGYAR NEPKÖZTÄBSASÄG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. I. 30. (VE—427) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 19f4. V. 22. Közzététel napja: 1966. XII. .27. Megjelent: 1967. X. 16. 153796 Szabadalmi osztály. 20 e 1—22 Nemzetközi osztály: B 61 g Decimái osztályozás: Feltalálók: Novikov Ivan Nikolajevics mérnök, Moszkva, Davidov Valentin Afanasiovics mérnök, Nishnij Tagil, Iljin Vladimir Mihailovics mérnök, Moszkva, Schilov Vadim Alexandrovics mérnök, Moszkva, Szovjetuniói, Branzke Walter Karl mérnök, Radibor, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Ministerium für Verkehrswesen. Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Berendezés lég- és elektromos vezetékek automatikus összekapcsolására vasúti járművek mechanikus, automatikus kapcsolóihoz 1 Automatikus kapcsolóknak több változata is­meretes, különösen olyanok, amelyeknek foga­zott kontúrja és hosszirányban mozgatható zárja van, amelyik a lég- és elektromos vezeté kek összekapcsolására szolgáló berendezéssel van ellátva. Ezeknek, a legfőbb hátránya rabban van, hogy kapcsolásnál és. szétfcapcsolásnál egyik sem tudja a záróváltót automatikusan vezé­relni. Azonkívül azok az erők. amelyekre a légve­zetékben uralkodó nyomás ellensúlyozására az: 'érintkező elemek összetartásánál van szükség, túl nagy erőt fejtenek ki a mechanikus kap­csoló házára, néha különösen a kocsiknak, kis ráfutási sebességénél az automatikus kapcsolók kapcsolóképességére hátnak — mint ahogy ezt a záróváltók nyitásával kapcsolatos kísérletek is igazolták. f' nt'b [1J<- \ TU ni" r mc, < \ v c^\> in -Ív i1 Idv VT.II h ut m •> lope 1 ^ o U ' - ei +i )- \ •>' -i i 1 ' T ikij 1 °\ i)i 1 (1 h° ' en \ ^t in \ ~\ -> i, i r- r> \ nái. A találmány feladata a fenti hátrányok ki­küszöbölése és egy olyan, a levegő és elektro­mos vezetékek, összekapcsolására szolgáló' auto­matikus berendezés létesítése a záróváltók 10 automatikus vezérlésével, amelyek nem igény­lik a kezelőszemélyzet kézi munkáját. Azonkívül, hegy megkönnyítsük az automa­tikus kapcsolók kiszolgálását hosszú vonatok képzésénél, további célja a találmánynak, hogy kizárja a lehetőségét zárt záróváltóval való vonat képzésének. A kitűzött feladat megoldására a találmány szerinti megoldás olyan kapcsolóblokkal ren­delkezik, amelyik a lég- és elektromos vezeté­keket magébanfoglaija és a mechanikus auto­matikus kapcsoló zárja alatt, van elrendezve és kapcsolásnál hosszirányban mozgatható ú gy, hogy a kapesolóblokkok: hasonlóan a mecha­nikus-automatikus kapcsolók zárjához egy­másbakapaszkodnak és érintkező felületükkel, hasonlóan a záraknak a szembenfekvő auto­matikus-mechanikus kapcsolóval való érintke­zéséhez, egymásra feküsznek. A. lég- és elektromos vezetékek szájdarabjai., amelyek az érintkező felületre merőlegesen vannak elrendezve, kerülnek az ellenkapcsoló -elektromos érintkezőivel és szájdarabjaival kap­csolatba. v tpcsu C'b'okk )k e f^beve^ct >->o egj e-1 a ^>./J l i k/ iV ve ^ tmiikurlj j iij -IK i - i "• v 1 , u1 , 1 a 1 i p l] Vo '1 ll iVí) o =-n, b^\ i ' \ ' . ' a1 mL i n ik - *, z e „\>-, i f r i n^i1 )- Í\ 1 153798

Next

/
Thumbnails
Contents