153793. lajstromszámú szabadalom • Gördülő csavarhajtások

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SIABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. XII. 03. (TA—873) Közzététel napja: 1966. VIII. 22. Megjelent: 1967. X. 16. Tajnafői József egyetemi adjunktus, Miskolc-Egyetemváros 153793 Szabadalmi osztály: 47 h 1—3 Nemzetközi osztály: F 06 h Decimal osztályozás: Gördülő csavarhajtások 1 Az irodalomból és a 'gyakorlatból számos haj­tás ismeretes, melyeknél a hajtó és hajtott ele­mek pillanatnyi relatív mozgása csavar mozgás. Ide tartoznak a hengeres-, kúpos-, globoid-, toroi'd-csigahajtások, a kitérőtengelyű kúpke- 5 rékhajtások, a menetes orsó-anya. hajtások, csiga-fogaslóc, csiga-ívfogasrúd hajtások. E haj­tásoknál a pillanatnyi csavartengelyirányú csúsztató sebességből kifolyóan a fogfelülete­ken nagymértékű csúszás áll elő, amely e haj- 10 tások hatásfokát kedvező geometriai kialakí­tás és kon dos kenés mellett is alacsony érté­ken tartja, A hatásfok javítására néhány egy­szerű esetre kidolgoztak már gördülő kialakí­tást is. A menetes orsó-anyahaj táshoz a go- 15 lyós anyák sok szerkezeti kialakítása ismert. A csiga-csigakerék hajtásoknál az amerikai Fer­guson cég sugárirányú csapokra helyezett gör­dülőcsapágyakkal helyettesítette a csigakere­fcek fogazatát. Ezen megoldásnál a gördülőtes- 20 tet megvalósító golyóscsapágy teljes terjedel­mében belefér a csiga-menetároikba, ezért nagy­teherbírású csapágyakat csak nagyméretű csiga­hajtásoknál lehet alkalmazni. A találmány a csavarhajtásoknak jó hatás- 25 fokú, kisebb méreteknél is nagy teherbírású megoldásait adja. A jó hatásfokot a gördülő kialakítással éri el, a nagy teherbírást nagy­méretű gördülőtestek alkalmazásával, melyek­nek forgástengelyei csigahajtásoknál kitérőek IQ a csigakerék tengelyéhez, csiga-ívfogasrúd haj­tásoknál 90°-nál kisebb, vagy nagyobb szöget zár be, az ívfogasrúd mozgásirányával, ezáltal a kapcsolódó gördülőtestnek csak egy része nyúlik a csiga menetárkába. A találmány csavar-hajtás, főleg csigahajtá­sokhoz, kitérőtengelyű csiga-kúpkerékhajtások­hoz, csiga-fogaslóchajtásokhoz, a csigakerék, ill. a fogasléc fogazatát gördülőtestekkel helyette­sítve, melyeknek ismérve, hogy a gördülőtestek forgástengelyei csigahajtásoknál kitérőek a csigakerék tengelyéihez, ill. csiga-ívfogasrúd hajtásnál 90°-nál kisebb vagy nagyobb szöget zár be az ívfogasrúd mozgásirányával. A rajz. a találmány szerinti gördülő csavar­hajtásoknak és azok előállításainak kiviteli példáit ismerteti, ahol az 1. ábra a gördülőcsapágyazott fogazatú csiga kerék és konjugált globoidcsiga vázla­tát, 3. ábra gördülőcsapiágyazott fogazatú csiga-ke­rék és konjugált-torold csiga vázlatát, 4. ábra gördülőcsapágyazott fogazatú csigake­rék és k'Onjugált-globoid csiga további vázlatát, 5. ábra gördülőcsapágyazott fogazatú fogasléc ós konjugált hengeres csiga vázlatát, 153793

Next

/
Thumbnails
Contents