153780. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vizen oldódó flavanoidszármazékok előállítására

MAGYAß NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. I. 11. (ME—742) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1965. I. 29. Közzététel napja: 1966. XII. 27. Megjelent: 1967. X. 16. 153780 Szabadalmi osztály: 12 q 14—31 Nemzetközi osztály: C 07 dt Decimal osztályozás: Feltalálók: Dr. Kramer Josef, vegyész, Darmstadt, Dr. Irmscher Klaus, vegyész, Darmstadt, Dr. Halpaap Herbert, vegyész, Jugenheim, Dr. Freisberg Karl-Otto, állatorvos, Speyer/Rh., Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: E. MERCK Aktiengesellschaft cég, Darmstadt, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás vízben oldható flavanoidszármazékok előállítására . Azt találtuk, hogy a csatolt rajz szerinti (I) általános képletű hidroxiflavanoidok — e kép­letben R1 és R 2 azonos vagy különböző jelentésűek 5 lehetnek éspedig hidroxilcsoportot, 1—10 szénatomos, adott esetben helyettesített alk­oxicsoportot, 1—6 szénatomos aciloxicsopor­tot, nitro-, amino-, összesen 1—8 szénatomot tartalmazó alkilezett amino- vagy 2—6 szén- 10 atomos acilamino-csoportot jelenthetnek, R3 hidrogénatomot, hidroxilcsoportot, 1—6 szén­atomos alkil-, 1—6 szénatomos alkoxi- vagy aminocsoportot, vagy pedig halogénatomot, (Cl, Br vagy J), 15 R4 oxigénatomot vagy egy hidrogénatomot és egy hidroxil-csoportot, vagy két hidrogén­atomot, vagy pedig egy hirogénatomot és egy aminocsoportot képvisel, R5 hidrogénatomot vagy egy R 1 helyettesítőt 20 képvisel, R2 és R 5 együtt egy metiléndioxi-, etiléndioxi­vagy propiléndioxi-csoportot is képezhet, mimellett a vegyület a 2,3-helyzetben egy to­vábbi kettőskötést is tartalmazhat és az R] —R 5 helyettesítők legalább egyikében egy szabad hidroxilcsoportnak kell lennie •— kénsav- vagy foszforsavészterei, valamint e ve­gyületek sói, különösen alkáli-, földalkáli- és 25 ammóniumsói értékes farmakológiai tulajdon­ságokkal rendelkeznek. Ezek a vegyületek a szabad hidroxilcsoportot tartalmazó megfelelő törzsvegyületekhez hason­lóan koleszterinszint-csökkentő hatást mutat­nak, emellett a bennük jelenlevő helyettesítők­től függően ösztrogén, ovárium-serkentő, anti­spazmodikus és/vagy szív-hatásuk is van. A patkányokon és csirkéken végzett farmakoló­giai kísérletek igazolják ezeket a hatásokat. Ezen túlmenően további előnyük, hogy vízben oldódnak és így gyógyszerként, pl. közvetlenül injiciálható vizes oldatok alakjában könnyen alkalmazhatók, vízoldhatóságukkal a szervezet­ben való jobb felszívóképességük is együtt jár. Ezeket az új vegyületeket ,a találmány értel­mében olymódon állíthatjuk elő, hogy az (I) általános képletnek megfelelő vegyületeket kén­savval, fosztforsawal vagy e savak valamely észterezésre alkalmas származékával észterezzük. A reakció lefolytatiható oly kénsav- ill. foszfor­savszármazékokkal is, amelyekben egy vagy két hidroxilcsoport le van kötve, majd az így kapott észterekben jelenlevő védőcsoportokat hidrolítikus vagy hidrogenolítikus úton eltávo­lítjuk. Amennyiben az (I) általános; képletnek megfelelő kiindulóianyag a hidroxilcsoportokon kívül más oly reakcióképes csoportokat is tar­talmaz, amelyek az észterezőszerrel reakcióba léphetnének, akkor ezeket a csoportokat is le-153780

Next

/
Thumbnails
Contents