153769. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új ciklohexanol-aminoetiléterek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG £'1 ' \\ 'NM l l "A/ Vi ' ' v rí'/ " •" ' OKSZÄGOS TALÄJLMÄNY) HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. III. 15. (KO—1994) Nagy-Britannia-i elsőbbsége: 1965. III. 15. Közzététel napja: 1966. XII. 27. Megjelent: 1967. X. 16. 153769 Szabadalmi osztály: 12 O 25 Nemzetközi osztály: C 07 c„ Decimái osztályozás: Feltaláló: Nauta Wijbe Thomas kutatási igazgató, Nieuw Loosdrecht, Hollandia Tulajdonos: N. V. Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken v/h Brocades Stheeman and Pharmacia cég, Meppel, Hollandia Eljárás új ciklohexanol-aminoetiléterek előállítására A találmány új, gyógyászatilag értékes ciklo­hexanol-aminoetilétereknek, e vegyületek sa­vakkal képezett addíciós sóinak, valamint az e vegyületeket hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítményeknek az előállítására vo­natkozik. A találmány értelmében a csatolt rajz sze­rinti (I) általános képletnek megfelelő ciklo­hexanol-aminoetiléterek — e képletben RL rö­vidszénláncú alkilcsoportot, R2 rövidszénláncú alkilcsoportot, R3 hidrogénatomot vagy rövid­szénláncú alkilcsoportot, R4 rövidszénláncú al­kilcsoportot, R5 pedig hidrogénatomot vagy rövidszénláncú alkilcsoportot képvisel, vagy pe­dig az /R4 csoport együttesen egy öt- vagy hattagú, telí­tett vagy telítetlen heterociklusos gyűrűt képez, amely a jelenlevő nitrogénatomon kívül tartal­mazhat még egy további heteroatomot is a gyű­rűben, tehát pl. pirrolidino-, piperidino-, mor­folino- vagy piperazino-gyűrű lehet —, ill. e vegyületek savakkal képezett addíciós sói ke­rülnek előállításra. A „rövidszénláncú alkilcsoport" kifejezésen e leírásban és az igénypontokban legfeljebb 6, előnyösen legfeljebb 4 szénatomot tartalmazó vagy elágazó láncú alkilcsoportokat értünk. 10 Az (I) általános képletnek megfelelő új ve­gyületek értékes gyógyászati tulajdonságokat mutatnak; e vegyületek a koszorúereket tágító hatással rendelkeznek, amely pozitív inotrop hatással párosul és megnövelik a refraktórius periódus tartamát. További hatásként szedatív (nyugtató), hipnotikus (altató) és/vagy izom­relaxáns hatást is mutatnak. Toxikusságuk igen csekély; a nagyfokú koszorúértágító hatás, amely már terápiás adagokban pozitív inotrop hatással párosul, igen értékesekké teszi ezeket a vegyületeket a koszorúérbántalmak gyógy­kezelése terén. E vegyületek emellett a jól is­mert benzhidriléterek, mint a difenhidramin és 15 főként az orfenadrin hatásához hasonló hatá­sokkal is rendelkeznek. Különösen előnyösek az olyan (I) általános képletű vegyületek, ame­lyekben R3 helyén hidrogénatom áll, elsősorban pedig azok, amelyek R4 és R 5 helyén metil­gyököt tartalmaznak, valamint ezek savakkal képezett addíciós sói. Az (I) általános képletű vegyületek gyógyá­szati célokra szabad bázis vagy gyógyszerészeti szempontból elfogadható, nem toxikus anionok­kal képezett addíciós sók, mint hidrohalogeni­dek, szulfátok, oxalátok, tartarátok, fumarátok, acetátok, citrátok, maleátok, szukcinátok, lak­tátok és pamoátok alakjában alkalmazhatók. Az (I) általános képletnek megfelelő új ciklo­„0 hexanol-aminoetiléterek a találmány értelmében 20 25 153769

Next

/
Thumbnails
Contents