153760. lajstromszámú szabadalom • Eljárás korrózióálló acél-alkatrészek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÄGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. XI. 05. (GI—127) Közzététel napja: 1987. I. 23. Magjelent: 1967. X. 16. 153760 Szabadalmi osztály: 48 b, 11/08 Nemzetközi osztály: C 23 c, 11/08 Decimái osztályozás: 621.785.5:546.7/9 Dr. Gillemot László oki. gépészmérnök, 20%, Dr. Konkoly Tibor oki. gépészmérnök, 30%, Varga Sándor oki. vegyész, 15%, Dékány Lászlóné oki. vegyészmérnök, 15%, Fekete Karolin oki. vegyészmérnök, 20% Budapest Eljárás korrózióálló acél-alkatrészek előállítására • A találmány -olyan eljárásra vonatkozik, mellyel alacsonyan ötvözött acélból készült al­katrészeket nitridálással korrozióval szemben ellenállóvá, teszünk. A nagy légnedvességű térben felhasznált, atmoszférikus korróziónak ellenálló acél-alkat­részeket vagy önmagában korrózióálló anyag­ból állítják elő vagy korróziónak nem ellenálló acélból történt előállítás után korroziógátló be­vonattal látják el. Atmoszférikus igénybevételnek ellenálló anya­gok a színesfémek, a nemesfémek és a külön­böző erősen ötvözött acélok. Előbbiek magas áruk és szerkezeti anyagként való korlátozott alkalmazhatóságuk miatt csak rendkívül indo­kolt esetben jöhetnek számításba. Az erősen öt­vözött acélok elterjedését az előállításukhoz szükséges magasabb ipari felkészültség, nehéz rnegmunkálhatóságuk és viszonylag nagy áruk gátolja. A korroziógátló bevonatok anyaga lehet gal­vanikus, illetve tűzi úton felvitt fém, műanyag, kerámia. Ezekre az eljárásokra jellemző, hogy alkal­mazhatóságuk meghatározott területekre korlá­tozódik, általában költségesek és megfelelő kor­róziós vedőértékük csak nagy rétegvastagságban (20—200 fim) van. A találmány célja a felsorolt hátrányoktól mentes korrózióálló aoéUalkatrész előállítási el-10 járás megvalósítása. A találmány szerinti eljá­rás lehetővé teszi az eddigieknél olcsóbb nyers­anyagból való alkatrészek előállítását és utóla­gos kezeléssel történő korrózióállóvá tételét. A találmány szerinti eljáráshoz önmagában nem korrózióálló kis karbon tartalmú, titánnal ötvözött acél szükséges, amely a szokásos acél szennyezőkön kívül egyéb ötvözőket nem tar­talmaz. Az -alkatrészebet forgácsoló vagy for­gács nélküli eljárással készítjük és a készre gyártás után nitridáló kezelést végzünk. Titánt -az acél karbontartalmával a titánkar­biddá képződő mennyiséget meghaladó módon, titánn itrid képző désére fennmaradó mennyi ség-15 ben adunk hozzá, amellyel nitridiáláskor az al­katrészek felületén korrózióálló kéreg keletke­zését idézzük elő. A találmány szerinti eljárás alkalmazására kiinduló anyagként kis, legfeljebb 0,4% C— 20 tartalmú és 1,2— 5,1% Ti tartalmú acélt válasz- -tunk. A nitridáfáskor keletkező kéreg tulaj­donságait döntően befolyásolja az acélban a karbon lekötése után nitridképződésre teoreti­kusan fennmaradó és felhasználható Tir titán-25 tartalom, melynek mennyisége: Tir %=Ti<y 0 —4 C %=0,8—3,5 (1) A találmány szerinti eljárással készült acélok £0 felületén nitridáláskor keletkező kéreg korrózió-153760

Next

/
Thumbnails
Contents