153726. lajstromszámú szabadalom • Kőzetcsavar

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1966. II. 14. Közzététel napja: 1966. XII. 27. Megjelent: 1967. X. 16. (AO—277) 153726 Szabadalmi osztály: 5 c 1—11 Nemzetközi osztály: E 21 d Decimái osztályozás: Adorján György mérnök, Budapest, dr. Richter Richárd oki. bányamérnök, egyetemi tanár, Miskolc, Vass László oki. bányamérnök, Oroszlány Kőzetcsavar ] A bányászatban a hányabeli térségeket hatá­roló kőzetek biztosításánál mind szélesebb kör­ben kerülnek bevezetésre az úgynevezett plasz­tikus fejű, Vagy más néven gumihüveíyes kő­zetcsavarok, miután ezeknek előállítási és be- 5 szerzési költségei az ismert kőzetcsavarokhoz képest jóval kisebbek. Ilyen típusú kőzetcsavart ismertet például a 148.808 lajstromszámú magyar szabadalmi le­írás is, amelynek az a lényege, hogy a csavar- 10 nak a kőzetbe nyúló részén, vagyis a csavar fején kemény, gumiból készült hüvely vagy gyűrűk vannak elrendezve, amelyek a csavar meghúzásakor tengelyirányban összenyomód­nak, minek folytán vastagságuk sugárirányban 15 megnövekszik s így a kőzetbe bemunkált furat falához szorulnak. Plasztikus tulajdonságuk folytán a kőzet egyenetlenségeit követik, miál­tal olyan hatásos tapadást hoznak létre, ami a kőzetesavar rögzítettségét biztosítja. 20 Üzemi tapasztalatok és laboratóriumi mérések egyértelműen bizonyítják, hogy a gumihüve­íyes csavarok befeszítésük után jelentős plasz­tikus tulajdonságokat mutatnak, azaz a létesí­tett csavarerőik: rövid idő alatt lényegesen csök- 25 kennek. A csavarerők a fúrólyukfal és a csa­varfej között létesített súrlódóerővel arányo­sak, így például a 4—5 Mp intenzitású csavar­erőknél a csökkenés 2—3 Mp, minek következ­tében jó kőzetviszonyok mellett is maximáli- 30 san csak 2—2,5 Mp konstans csavarerő létesí­tésére alkalmasak. A konstans csavarerő értéke lényeges: és a csavaros biztosításnak éppen olyan fontos jel­lemzőjét képezi, mint a szokásos biztosítószer­kezetek teherbírása. A csavarerő növelése nem­csak biztonsági, de gazdasági szempontból is fontos. így például egy szelvényben 10 db szo­kásos csavar, csavaronként 2,5 Mp konstans csavarerőve] történő befeszítése azt jelenti, hogy a csavarok 25 Mp nagyságú szelvény­deformációs erővel tartanak egyensúlyt. Ugyan­ilyen nagyságú (25 Mp) szelvénydeformációs erő egyensúlyban tartása1 például 5 Mp kons­tans csavarerőt adó megoldásnál 5 db csavar­ral elérhető és ezért a konstans csavarerő nö­velése nemcsak a szükséges csavarszámot csök­kenti, hanem egyidejűleg csökken a szükséges fúrólyukak száma és a csavarozás időszükség­lete is, amelynek eredményeképpen a csavar­biztosítás gazdaságossága növekszik. Fentiek ismeretében törekvésünk az említett csavar­erők növelése és tartósan ezen érték megtar­tása. A rendszeres laboratóriumi kísérletsorzatok elvégzése azt bizonyította, hogy a korábban al­kalmazott csavarok csavarerejét 4—5 Mp-os maximum fölé növeli, illetőleg a létesített csa­varerőt megtartani az alkalmazott gumihüvely intenzív plasztikus folyása miatt nem lehetett. 153726

Next

/
Thumbnails
Contents