153724. lajstromszámú szabadalom • Hőcserélő készülék

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. IV. 28. Közzététel napja: 1967. I. 23. Megjelent: 1967. X. 16. (AA—538) 153724 Szabadalmi osztály: 17 f Nemzetközi osztály: F 25 h Decimái osztályozás: Arányi Árpád oki. vegyészmérnök, Gergely Gusztáv oki. gépészmérnök, Budapest Hőcserélő készülék 1 Az ipar számos területén szükség van a leg­különfélébb anyagok hűtésére és fűtésére, me­lyek .elvégzése sokszor nagy gondot okoz, mert a kis hőátadási tényezővel (a) rendelkező anya­gok csak igen rossz hatásfokkal fűthetők ül. hűthetők. Ezt a problémát a legkülönbözőbb szerkezeti kivitelű hőcserélőkkel igyekeznek megoldani, igyekeznek .a hőkicserélőket vegyes áramlással megvalósítani. Leggyakrabban cső­köteges vagy csőtekercses hőcserélő felülete­ket alkalmaznak, igyekeznek a csöveket a hűtő­vagy fűtő közegek ellenáramú vezetésiével el­rendezni, és ezek legfejlettebb kiviteleként jobb- és balmenetű —•. kettős — csőtekercsű ké­szüléket is készítenek. Ä hoki cserélő készülékek méretezésénél ill. készítésénél általában a szükséges teljesítmény elérésének lehetőségét a hőcserélő felület nagy­ságának megválasztásában látják, ami arra ve­zet, hogy túlméretezett hőcserélőket alkalmaz­nak. Sok esetben ez sem jár eredménnyel, kü­lönösen pl. ha az egyik közeg olaj, melynek hűtésénél a hidegebb olaj rátapad a hűtőfelü­letekre és ott szigetelőanyag módjára viselke­dik. Ez a probléma azokon a területeken je­lentkezik elsősorban, ahol az olaj a hőenergia hordozó és ahol nagy igénybevétel mellett ál­landó kenési értéket (viszkozitást) akarnak el­érni. Ilyenek az olajjal működő hidraulikus gé­pek, ahol az olaj viszkozitásának hőmérséklet okozta változása a nyomásérték változását vonja maga után, ami a selejtmentes munka szempontjából egyáltalán nem kívánatos. Ha­sonló az eset gőzturbinák és nagyméretű diesei-5 motorok kenésénél, ahol az olajáram felmele­gedésével csökken az olaj viszkozitása és ezzel arányosan a kenési értéke. Egyébként minden nagy viszkozitású anyag hőcserélős esetében az olajhoz hasonlóan vi sei­lt) kedik. Bizonyos folyadékok, és gázok is igen kis «-val rendelkeznek, függetlenül a viszkozitá­suktól és ez elsősorban a hűtésnél mutatkozik káros hatással. 15 A találmány a leírt ill. meglevő hátrányokat kívánja megszüntetni. Megoldásnak lényege, hogy bármelyik, pl. a hűtő- vagy fűtőközeget vezető ill. terelő szervei úgy vannak kialakítva ill. elrendezve, hogy saját közegüket turbulens 20 áramlást előidéző módon vezetik ill. terelik a készülékben, ugyanakkor kialakításukkal, el­rendezésükkel irányítják a másik közeg áram­lását is mégpedig elsődlegesen turbulens ill. keveredéses áramlásra kényszerítik, előnyösen 25 ellenáramlásra is. Más módon magyarázva, az egyik, közeget vezető ill. terelő szerv előnyösen csővezeték úgy van kialakítva és elrendezve, hogy kettős működtető hatást fejt ki, még pedig közvetlen 30 a vezetett közeget, valamint közvetve a másik 153724

Next

/
Thumbnails
Contents