153722. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés kenőolajok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1965. XII. 21. (NA—741) Közzététel napja: 1966. XI. 22. Megjelent: 1967. IX. 20. 153722 Szabadalmi osztály: 23 c; 12 o 1—4 Nemzetközi osztály: C 10 m: C 07 c, Dtícimál osztályozás: Feltalálók: Dr. Károlyi József oki. vegyészmérnök, Budapest Dr. Hága László oki. vegyészmérnök, Budapest, Horváth József oki. vegyészmérnök, Pétfürdő, Németh János oki. vegyész, Budapest, Schmidt Ferenc oki. vegyészmérnök, Várpalota, Dr. Steingaszner Pál oki. vegyészmérnök, Budapest Tulajdonos: Nagynyomású Kísérleti Intézet, Budapest Eljárás és berendezés kenőolajok előállítására Kenőolajok előállítására többféle hagyomá­nyosnak minősülő eljárás ismeretes, mint ami­lyenek a propános bitumenmentesítés, oldósze­res finomítás, oldószeres paraffin mentesítés, savas- derítőföldes vagy adszorbeiós befejező 5 finomítás. Az eljárásokat egyenként vagy szük­ség szerint egymással kombinálva alkalmazzák. Ezek alkalmazásával azonban a feldolgozásra vitt alapanyagból csak kis mennyiségű kész kenőolaj állítható elő, az alapanyag jelentős 10 része alacsonyértékű, csak fűtőolajként értéke­síthető melléktermékké, egy része pedig sok esetben csak nehezen megsemmisíthető hulla­dékká lesz. Oldószeres finomítással alacsony viszkozitás 15 indexű alapanyagok nagy viszkozitás indexű termékké való feldolgozás «étén kis hozam mellett lehet csak megfelelő minőségű félkész terméket gyártani. Javasolták már a felsorolt hagyományos el- 20 járások közül a savasderítőíöldes vagy adszorb­eiós befejező finomítást, illetve az oldószeres finomítást katalitikus hidrogénező' kezeléssel helyettesíteni. E hagyományos eljárások közül hidrogénezéssel eddig megbízhatóan csak a be- 25 fejező finomító műveletek {savas- derítőföldes vagy adszorbeiós eljárások) valamelyikét lehe­tett helyettesíteni. Oldószeres finomítás helyet­tesítésére javasolt hidrogénező finomítást ugyanis csak kedvezőtlen gyártási eredmények ^o mellett, 250 att körüli nagy nyomáson sikerült 'alkalmazni. A nagynyomású berendezések építése és üze­meltetése igen költséges, ikenőolajhozamuk pe­dig kicsi, ezért már hosszabb' ideje próbálkoz­nak az oldószeres finomításnak: csökkentett, célszerűen 100 atm.-nál kisebb nyomáson való végrehajtási lehetőségével. E próbálkozások eredményeként azonban az eddigi gyártások során olyan kenőolajszerű termékeik voltak elő­állíthatók, amelyekből a befejező finomítás is­mert módszereinek alkalmazásával nem lehe­tett stabil végterméket nyerni. A találmány célja az oldószeres, vagy oldó­szeres és befej'ező finomító eljárás együttes helyettesítésére szolgáló olyan katalitikus hid­rogénező kezelés kidolgozása, amely mind az ismert hagyományos oldószeres, mind az oldó­szeres és bármely befejező finomítás együttes alkalmazásánál lényegesen kedvezőbb' üzemi fel­tételek és eredmények mellett azok hátrányai nékül hajtható végre. Találmányunk értelmében a kezelendő alap­anyagot felmelegítés után két egymástkövető lépcsőben, szükség szerint eltérő hőmérsékle­ten, 30—100 att között tartott nyomáson, vet­jük alá a hidrogénező kezelésnek úgy, hogy a hagyományos eljárások bármelyikével előállít­ható termékminőség megtartása mellett leg­alább 35°lomhái több készterméket nyerünk. 153722

Next

/
Thumbnails
Contents