153721. lajstromszámú szabadalom • FOlyadékrugó vontató- és ütközőkészülékekhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. X. 13. (ZE—255) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1966. X. 22. Megjelent: 1967. IX. 20. 153721 Szabadalmi osztály: 20 e 23—25 Nemzetközi osztály: B 61 g Decimái osztályozás: Feltalálók: Bittel Kari oki. mérnök, Markkleeberg bei Leipzig, Nebel Gerd mérnök, Leipzig, Schulze Hans-Dieter mérnök, Leipzig, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Zentrale Entwicklung und Konstruktion, ZEK Hydraulik, Leipzig, Német Demokratikus Köztársaság Folyadékrugó vontató- és ütközőkészülékeikhez 1 A találmány folyadékrugó főként sín jármű­vek vontató- és ütközőkészülékeihez. Vannak olyan folyadék- ill. súrlódókészülá­kek, amelyek ismert vonókengyeles kivitelűek. Ezeknek hátrányos tulajdonsága, hogy húzó- ül. nyomóigénybevétel esetén azonos rugójelleg­görbét mutatnak, aránylag zajosan dolgoznak és a folyadékrugókkal összehasonlítva lényege­sen nagyobb szerkezetűek. A központi ütköző- és kapcsoíókészüiékekhez használatos ismert húzó- nyo'mó-íolyadékrugók hátrányos tulajdonsága ezek bonyolult szerke­zeti felépítése, minek következtében drágák és nem eléggé megbízhatóan működnek. Házba benyúló dugattyújuk van, amely ház több egy­mástól elválasztott és folyadékkal töltött térrel van kiképezve. A terek a házban levő válasz­fallal vagy a dugattyún levő dugattyúfejjel vannak kialakítva, és a válaszfalban vagy a dugattyúfejben levő szeleppel vagy furattal vannak összekötve. A tapasztalatok bizonyítják továbbá, hogy a vonókengyeles rugószerkezetek a vagonok al­vázába könnyebben beépíthetők és ezért elő­nyös a húzó- nyomó folyadékrugó alkalma­zása. A találmány célja vontató- és ütközőkészü­lékekhez olyan rugó létesítése, amelynél a fo­lyadékrugók előnyös tulajdonságai közül főként azok találhatók meg, amelyek a rugó kis mére­teit lehetővé teszik és amely egyszerű szerke­zeti felépítésű és ugyanakkor kielégíti azt a követelményt, hogy a rugójelleggörbéik húzó-és nyomóigény'bevételekre egymástól lényege-5 sen eltérők legyenek. A találmány a kitűzött feladatot azzal éri el, hogy a nyomóigénybevételekhez használt fo­lyadékrugó vonókiengyellel van körülvéve. A ház tereit összekötő szelep működtetésére egy 10 a dugattyún vagy házon keresztül kivezetett, alak- vagy erőzáróan a szeleppel összekötött ütköző-tolÓTÚdja van. Ezt váltakozva, illetve' a szükségletnek megfelelően húzó- vagy nyomó­igénybevételnél a vonókengyel, mágnes, vagy 15 hasonló mozgatja. Ha a folyadékrugó-tereket a házban elválasztó fallal alakítjuk ki, akkor a toló- lökőrúdon a dugattyúoldali téren belül egy a szelep zárási irányában ható gyűrűfe-Jület van, annak érdekében, hogy a folyadék -20 rugó húzó' igénybevételénél a szelephez záróerő jöjjön létre. A válaszfalban vagy dugattyúfej­ben levő szelep lehet nyomáscsökkentő szelep, miáltal adott rugójelleggörbénél és/vagy rugó­méreteknél a terek között a kívánt nyomás-25 viszonyok jönnek létre meghatározott húzójel­leggörbékhez. A találmányt részleteiben a rajzokon vázolt két kiviteli példával kapcsolatban ismertetjük. Az 1. ábra vonókengyeles folyadékrugó oldal­gó nézete, részben metszete. 153721

Next

/
Thumbnails
Contents