153685. lajstromszámú szabadalom • Nyomáscsökkentő szelep

MAGYAR NÉPKÖZTÁRS ASÄG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1965. XII. 01. (HE—465) | Nagy-Britannia-i elsőbbsége: 1964. XII. 01. Közzététel napja: 1966. XII. 27. Megjelent: 1967. IX. 20. 153685 Szabadalmi osztály: 30 k 8—13; 14—16 Nemzetközi osztály: A 61 h Decimái osztályozás: "lasse Holger, Copenhagen-Virum, Dánia Nyomáscsökkentő szelep A találmány légzőkészülékekhez szolgáló szelep. Levegőnek, oxigénnek vagy ilyen gázok keverékének eszméletlen emberek tüdejébe való juttatására szolgáló berendezésekhez, valamint narkotizáló berendezésekhez szokás szerint sze­lepszerveket alkalmaznak, amelyek a gáznak a paciens szervezetébe juttatásának feltételeit sza­bályozzák. Ezeknek a legszokásosabb kiviteli alakjai olyan szelepelemekkel rendelkeznek, amelyek a megfelelő működési feltételek követ­keztében a szelep üléshez képest úgy mozognak, hogy egyrészről a kezelőgáz forrását a paciens száján vagy orrán elhelyezett légzőmaszkkal, vagy a paciens légzőűtjában elhelyezett csővel kötik össze. Természetesen óvintézkedéseket kell foganatosítani, hogy az ilyen szelepnek egy helyzetben történő zárását megakadályozzuk, amely helyzetben a mozgó szelepelein a szelep­utat zárhatja, aminek következtében a paciens tüdeje egy túl magas nyomású gázhozzávezetés­nek lenne kitéve. Egy ilyen zárás egy be­gyakorolt személy számára nem okoz nehéz­séget, azonban egy gyakorlatlan ember számá­ra életmentésnél vagy narkotizálásnál nehéz­séget okozhat, amikor egy ilyen zárás be­következik. A zárás akkor is problémát okoz­hat, ha automatikus ventillátort alkalmazunk egy visszaszívás mentes rendszerben. Az alkalmazott szabályozószelepeknél nincs biztosítva, hogy egy szokásos túlnyomásos sze­li) 15 20 30 lep alkalmazása ezt a zárást és a vele kapcso­latos veszélyt kiküszöbölje. Egy biztonsági szelep elrendezésével, amelyik egy meghatározott nyomáshullámnál nyit, lehe­tővé válik a zárásnál föllépő nyomás leg­magasabb értékét korlátozni, azonban csupán a túlnyomásnak tehermentesítése nem elégsé­ges ahhoz, hogy légzőszelepnél a zárásmentes állapotot visszaállítsuk. Ennek az oka az, hogy a zárás a légzöszelepeknél olyan nyomásnál következik be, amelyek magasabbak, mint azok a nyomások, amelyeknél a szokásos visszaállító­szervek mint pl. rugó, normális körülmények között működni, ül. hatásukat kifejteni tudják. Egy ilyen rugót vagy hasonló visszaállító szer­vet nem lehet ilyen magas nyomásértékre mé­retezni, mivel a rugónak, ill. a visszaállító szerv­nek a légzőszelepben nem szabad az erejét nö­velni egy olyan érték fölé, amelynél az meg­akadályozná a paciensek a spontán saját léleg­zésénél a levegő hozzájutását. Míg egy szokásos nyomáscsökkentő szelep meg tudja akadályozni, hogy a zárási nyomás egy bizonyos értéken túl lépjen és nem okozza a zárási nyomásnak egy olyan csökkenését a nevezett értékhatár alá, hogy a visszaállító rugó vagy hasonló visszaállító szerv a légzőszelep szelepelemét olyan helyzet­be ne tudná visszajuttatni, amikor a szelep nyitott állapotban tovább dolgozik. A fent említett munkafeltételek vonatkozá-153885

Next

/
Thumbnails
Contents