153634. lajstromszámú szabadalom • Menet nélküli csőkötés

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÄLMÄNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. X. 30. (PO—357) Német Demokratikus Köztársaság^beli elsőbbsége: 1964. XI. 24. Közzététel napja: 1966. XI. 22. Megjelent: 1967. VII. 20. 153634 Szabadalmi osztály: 47 f 7—14 Nemzetközi osztály: F 06 1 Decimái osztályozás: Feltaláló: Polzin Ottó mérnök, Berlin-Wilhelmshagen, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Berlin-Projekt, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Menet nélküli csőkötés 1 A találmány csövek gyors összekötésére szol­gáló menet nélküli csőkötés. Ismertek olyan csőkötések, amelyek mag­darabból, két menetes hüvelyből és tömítésből állnak. A magdarabot, amelynek végei kúpo­sán ki vannak peremezve, két tompán egy­máshoz helyezett, menet nélküli csővég fölé tolják. A magdarab mindkét végéhez tömítések szorulnak. Lezáráshoz a magdarab fölé mind­két oldalról hüvelyidomokat tóinak és ezeket egymással összecsavarozzák. A hüvelydarabok összecsavarozásának hatására a tömítések a rnagdarabh'O'Z és a csőhöz nyomódnak. Ennek a csőkötésnek hátrányos tulajdonsága, hogy a hüvelyi dómok összecsavarozásához olyan nagy hely szükséges, ami előre elkészített sze­relőffalak alkalmazásánál nem áll rendelkezésre. Azonkívül a szerelőelemeket csavarozáskor el kell tolni, aminek eredményeként az ilyen sze­relést sok esetben nem lehet elvégezni. Ismertek továbbá egyszerű karmantyus köté­sek is, amelyeknél tömítésül kenderkötelet al­kalmaznak. Ennek az összekötési módnak is hátrányos tulajdonsága, hogy ezeket is összecsavarozással kell létrehozni. A találmány célja főként egészségügyi sze­relvényekhez olyan menet nélküli csőkötés lé­tesítése, amely lehetővé teszi, hogy a csöveket egymással rövid idő alatt tudjuk összekötni. 10 15 20 A találmány feladata olyan csőkötés létesí­tése, amely lehetővé teszi, hogy az atmoszfé­rikusnál nagyobb nyomáson levő közegek ve­zetékeit egymással csavarozás nélkül, tömören és gyorsan tudjuk összekötni és az összekötés­sel a fellépő hosszirányú méretváltozásokat ki­egyenlítsük. A találmány a kitűzött feladatot azzal oldja meg, hogy a csövek ütközési helye fölé tolt hengeres hüvelye van, amelynek végei úgy vannak kimunkálva, hogy egy tömítőgyűrű a fél vastagságának megfelelő miértékben a ki­munkált mélyedésbe helyezhető be. E hengeres hüvely fölé két végén behúzva kiképzett cső­idom alakú fej idom úgy van föltolva, hogy a tömítőguminak mélyedésből kiálló része a hen­geres hüvely és a fejidom között van. Excent­rikus tárcsában végződő kézifogantyúval ellá­tott szorítókengyel segítségével a fejidomok a hengeres hüvelyre úgy vannak rányomva, hogy a tömítőgumi a csőkötésnek nagynyomású vize­zel szembeni tömítettségét biztosítja. A találmány szerinti megoldással azt érjük 25 el, hogy a csőszakaszokat beépítési helyükre előregyártott állapotban szállíthatjuk és itt már csak össze kell kötni őket egymással. Azonkí­vül a csőkötésnek ez a megoldása az ismert csőkötésekhez viszonyítva jelentősen kisebb he-30 lyet igényel. Előnye még, hogy javítás szük-153634

Next

/
Thumbnails
Contents