153586. lajstromszámú szabadalom • Eljárás iparművészeti fémtárgyak, célszerűen vastárgyak felületének díszítő kialakítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. XII. 17: (BA—1854) Közzététel napja: 1966. XI. 22. Megjelent: 1967. VII. 20. 153586 Szabadalmi osztály: 75 b 1—14 Nemzetközi osztály: B 23 k Decimái osztályozás: Balogh Miklós iparművész, Budapest Eljárás iparművészeti fémtárgyak, célszerűen vastárgyak felületének díszítő kialakítására A találmány eljárás, iparművészeti fémtár­gyak, célszerűen vastárgyak felületének díszítő kialakítására. Mint ismeretes, iparművészeti, kováesművé­szeti, díszműlkovács — díszműlakaíos cikkek 5 fém, ill. vasfelületeit díszítő eljárással készítik ki. Ilyen általánosan ismert eljárás pl. a ková­csolás is, amelyet úgy végzik, hogy a díszítendő vasfelüleit homogén simaságát különböző profil­kalapáccsal való ütögetéssel feldurvítják. A ka- 10 lapácsütések nyomán a vasfelületét érdesíták, ill. azon esztétikai hatású rajzolatot okoznak. Az említett eljárással való felületidíszítés igen hosszadalmas és fáradságos, mert a díszítés lényegében igen nagyszámú és fizikai erőt 15 igénylő kalaipácsütésíből áll. E mellett a kala­pácsütések nyomai egyhangú hatású, kevéssé árnyalt hatást keltenék. A találmány célja az, hogy az iparművészeti fémtárgyak felületeinek díszítésére az ismiert 20 eljárás hátrányait kiküszöbölő- olyan eljárást javasolunk, amely a kalapácsoláshoz képest fi­zikai igényibevételt lényegében nem jelent, ugyanakkor gyors, és ezért olcsóbb eljárást eredményez, ezenfelül pedig maga a díszített 25 felület a kovácsolt felülethez képest rajzosabb, változatosabb, továbbá a fém eredeti színe és a hő hatására létrejött sötét színű felület között árnyaltabb — kontrasztosabb hatású. A találmány eljárás fémtárgyak, célszerűen ^o vastárgyak felületének díszítésére a felület ér­desítése útján. A találmány abban van, hogy a díszítendő fém felületét szúrólánggal a tárna­dáspont környezetében a fém olvadási hőjének alsó határáig hevítjük, majd a szúrólángot a felületre merőleges irányban fel-le mozgatjuk és egyidejűleg a felülettel párhuzamos síkban vezetjük, miáltal a felületen megolvadó, szét­fröccsenő, majd megdermedő érdes, ömledékes felületi részekből a szúróláng nyomában rajzom latokat alakítunk ki. Ezután a fémtárgyat szük­ségszerűen egyengetjük, ezután az ömledék csú-r csait csiszoljuk, miáltal a csúcsok a fém eredeti színét mutatják, majd a hevítés során keletke­zett korródeált réteget pl. drótkefével eltávolít­juk, majd végül a felületet önmagában ismert módon, korrózióállóvá tesszük. A találmány szerinti eljárással anyag hozzá­adása nélkül hegesztő szúróláng megfelelő ve­zetésével olyan rajzolatok, vagy stilizált ábrák alakíthatók ki, amelyek a megmunkált tárgy­nak olyan jelleget adnak, mint amilyen a hi­degen, idoimkialapáccsal, vagy nagy tűzből ko­vácsolással készült tárgyak jellege, azzal az előnyös különbséggel, hogy a találmány sze^ rinti eljárás rajzosabb, árnyaltabb, domborúbb — homorúbb díszítést kölcsönöz. További előny abban van, hogy a munka folyamata az egész­ségre kevésbé ártalmas, lényegesen kevesebb fizikai erőkifejtést igényel és jelentősen tertne-153586

Next

/
Thumbnails
Contents