153580. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nemkívánatos alkotórészek eltávolítására magnéziumban gazdag ásványi kiindulási anyagokból, vagy utóbbiakból nyert, magnéziumoxidban gazdag anyagokból

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965, III. 05. (VE—429) Ausztria-i elsőbbsége: 1964. III. 11. Közzététel napja: 1966. X. 22. Megjelent: 1967. VI. 20. 153580 Szabadalmi osztály: 80 b 9; 12 m 5/02 Nemzetközi osztály: C 04 b; C 01 f 5/02 Decimái osztályozás: 661.846.22 Feltaláló: Dr. Friedrich Nemec mérnök, Bécs, Ausztria Tulajdonos: Veitscher Magnesitwerke A. G., Bécs, Ausztria Eljárás nem-kívánatos alkotórészek eltávolítására magnéziumban gazdag ásványi kiindulási anyagokból, vagy utóbbiakból nyert, magnéziumoxidban gazdag anyagokból A találmány tárgya eljárás nem-kívánatos alkotórészek, különösen vas és mangán az el­távolítására magnéziumban gazdag ásványi ki­indulási anyagokból, így magnezitből, breume­ritből, szerpentinből, brudtból, dolomitból és 5 hasonlókból, illetőleg ezekből különböző. maga­sabb hőmérsékleteken végzett kezelés útján ka­pott, magnéziumkloridban gazdag anyagokból. Ezek az anyagok elsősorban bázikus tűzálló építőanyagok előállítására, de különböző egyéb io műszaki célokra is használhatók. Az egyre növekvő igények következtében, amelyeket például a tűzálló magnézia-termékek­kel szemben támasztanak, szükség van arra, hogy á különböző kiindulási anyagokból olyan 15 közbenső és végtermékeket állítsanak elő, ame­lyek a megfelelő felhasználási célhoz igazod­nak. Így például az acél előállításnál a nagy igénybevételű befúvásos oxigénkemencék bélés­anyagaként ma előnyösen olyan magnéziatéglá- 20 kat alkalmaznak, amelyeknek kémiai elemzése lehetőleg magas MgO-tartalmat és alacsony Fe2 03- és SiOs-tartalmat mutat. Az említett ásványi kiindulási anyagokból nyert, MgO-ban gazdag termékek, általában kü- 25 lönböző egyéb anyagokat is tartalmaznak, ame­lyek végy elemzéssel Si02-ként, CaO-ként, FeaCb­ként, ill. FeO-ként, Al203-ként, Mn 3 0 4 -ként stb. azonosíthatók. Ezek az egyéb anyagok több­nyire a kindulási anyagokból származnak, ame- JQ lyekben vagy mint idegen fázisú szennyezéseik, vagy pedig a kiindulási anyagba beépülve van­nak jelen. Például természetes maignezitekben az SÍO2 és a CaO gyakorlatilag mellékfázisként (Mórit, dolomit, kalcit stb.) fordul elő, míg különösen a vas legnagyobb része be van épül­ve a magnéziumkarbonátba. Míg a mellékfázis­ként előforduló szennyezések mechanikai elő­készítő eljárással (flotálás, súly szerinti elvá­lasztás, mágneses elválasztás) részben vagy tel­jesen eltávolíthatók, a beépült alkotórészek el­távolítására ezek az eljárások nem alkalmasak. Fentiek következtében módot kell találni arra, hogy a beépült alkotórészek, így a vas és a mangán eltávolíthatók legyenek olyan módon, hogy egyúttal a mellékfázisban jelenlevő szeny­nyezések is le legyenek bonthatók. Így a fel­adat abban áll, hogy ezeket a különböző tulaj­donságú és a nyersanyagban különböző módo­kon előforduló kísérőanyagokat olyan eljárással különítsük el a kívánt mértékben, amely a tűz­álló termékek előállításának keretében gazda­ságossági szempontból kielégítő ráfordítással valósítható meg. Azt találtuk, hogy a kérdés megoldható kló­rozási eljárással, és ennek megfelelően a talál­mány abban áll, hogy az előnyösen szemcsés alakban levő kiindulási terméket forró állapot­ban gázalakú klórozószer hatásának tesszük ki, az illékony reakciótermékeket elvezetjük, és 153580

Next

/
Thumbnails
Contents