153578. lajstromszámú szabadalom • Új keverőkondenzátor szerkezet

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI IHVATAL SZABADAL LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. VII. 13. Közzététel napja: 1966. X. 22. Megjelent: 1967. VI. 20. (SU—302) 153578 Szabadalmi osztály: 17 d Nemzetközi osztály: F 25 f Decimal osztályozás: Dr. Szűcs László, oki. gépészmérnök, Tasnádi Csaba, oki. gépészmérnök, Budapest Üj keverőkondenzátor szerkezet i . A modern ipar energiatermelő és technológiai folyamataiban igen sok helyen alkalmáénak keverőikondenziátoroikat. A keverőikondenzátorok fő alkalmazási területe a vegyiparban és az élelmiszeriparban (technológiai kondenzátorok) vtan, továblbá a hőerőművekben (Heller-rend­szerű légkondenzáció, keverő előmelegítők, ter­mikus gáztalanítók). "i . A fceverőkondenzátorok működési elve a kö­vetkező: A felületi kondenzációval ellentétben, ahol a gőzök tetszőleges közeggel hűtött közbenső felületre kondenzálóidniak, a keverőkondenzátor­ban a hűtőközeg és a kondenzálódó gőz köz­benső felület nélkül kerül egymással hő- és anyagcserébe, a gőz mintegy „belekondenzáló­dik" a hűtőközegbe. Nyilvánvaló, hogy a keve­rő kondenzátorban annál tökéletesebb a hő- és anyágátadás, minél nagyobb a gőz és a hűtő­folyadék elhatároló felületének, mint hőcserélő felületnek a hűtőfolyadék mennyiségére vonat­koztatott kF (,kical/e0 ) ih í kg) értéke, ahol F (m2 /kg) a gőz és a hűtőfolyadék határfelülete 1 kg hűtőfolyadék esetén, k pedig az ezen felület egységére és a gőztér, valamint folyadék közötti hűtőfok különbségre vonatkoztatott hő­átbocsátási tényező. A jelenleg ismert keverőkondenzátor-konst­rukcióknál szemmellátható az a törekvés, hogy növelni óhajtják a hűtőfolyadék mennyiségére vonatkoztatott kF értéket. Erre egyrészt az F felület növelésével nyílik mód. Ezért a jelenlegi keverőkondenzátor-konst-5 rufcciók egy részénél a hűtőfolyadékot porlasztó fúvókákon keresztül juttatják a kondenzátorba. Ezen fúvókák a folyadékot finomra, porlasztják és ezáltal nagy fajlagos felületet állítanak elő. A porlasztásos módszernek három fontos, a por-10 lasztásból magából eredő hátránya van: a) A finom porlasztáshoz igen nagy nyoimás­esésű fúvókára van szükség, ami nagy, a be­fecskendezéshez szükséges szivattyúzási •teljesít­ménnyel jár. 15 b) A cseppek belsejében a folyadék nyuga­lomban van, ezért a csepp felszínén kicserélt hőmennyiség a csöpp belsejébe csak hővezetés­sel juthat el, ami a k hőátbocsátási tényezőt lerontja. 20 c) A cseppek belsejében a csökkenő átmérő­vel növekvő túlnyomás uralkodik, a felületi feszültség következtében. Emiiatt a folyadék­csap belseje a felülethez képest nagyobb nyo^­máson, tehát aláhűtött állapotában van. 25 A fenti hibákat próbálják kiküszöbölni az úgynevezett film-fúvókás kondenzátorok. Ezek­ben a hűtőfolyadék a megfelelően kiképzett fúvőkákból kilépve síklap-, kúpfelület-, henger­felület- stb. alakú szabad turbulens hártyát 30 (filmet) alkot és a kondenzáció ezen hártya 153578

Next

/
Thumbnails
Contents