153575. lajstromszámú szabadalom • Nonlinearitásmérő eljárás képbontó berendezésekhez

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1963. XI. 27. (SE—1197) Közzététel napja: 1966. X. 22. Megjelent: 1967. VI. 20. 153575 Szabadalmi osztály: 21 a4 64—77 Nemzetközi osztály: H 04 d Decimái osztályozás: Székely Vladimír, villamosmérnök, Sárossy József, villamosmérnök, Budapest Nonlinearitásmérő eljárás képbontó berendezésekhez 1 Az eljárás televíziós képbontó berendezések sor- és képirányú nonlinearitásának vizsgálatá­ra, mérésére alkalmas. Lényege, hogy a lineariitás mérésekor meg­felelő helyzetű, sűrű egyenletes csíkozás kép- 5 viseli a bontandó képet, egy állandó frekven­ciájú oszcillátor jelével a fenti csíkozásnak megfelelő elektromos jel elektronikus keverés útján különbségi frekvenciájú jelet képez, amelynek periódusidő szerinti kiértékelése fel- 10 •világosítást ad a nonlinearitásra. A találmány szerinti eljárás előnyei az eddig alkalmazott nonlinearitásimérő eljárásokkal szent­ben: az eljárás szerinti mérés a szigorú specifi­kációjú képbontó berendezések mérésére meg- 15 felelő érzékenységű és pontosságú, az eddig alkaOimazOitt méréseknél sokkal érzékenyebb és jobban megfelel a nonlineáris torzítás nemzet­közi ajánlások szerinti definíciójának. Az el­járás segítségévlel a vizsgált berendezés linear- 20 ritáskorrekciós szerveinek optimális helyzete közvetlenül beállítható, a mérési eljárást meg­valósító berendezés kezelése igen egyszerű. A jelenlegi mérési eljárások egyike szerint a képfelvevő egy egyenletes téglalapháló metszés- 25 pontjaiban helyet foglaló kis kereszteket vesz fel (számuk kb. 20X20 db). Az ennek megfelelő téglalaphálót elektronikus úton. állítják elő, majd a felvevő és a hálóminta-generátor jeleit elektronikusan összeadva egy monitoir ernyője- JQ re viszik. Itt a nonlinearitás mértékéül a háló metszéspontjainak és a megfelelő keresztek kö~ zéppontjainak távolsága szolgál, a keresztek karjai egyben a megengedett felső határt jelzik. E mérési eljárás leglényegesebb hibája az, hogy az általa adott mérési eredmény nem hozható kapcsolatiba a nemzetközi ajánlások szerinti definíciókkal, sőt, amennyiben a linearitáshJba csalk a képfelület egy résziére korlátozódik, lényegesen alábecsüli a torzítás mértékét. Ezen­kívül a szolgáltatott mérési eredmények nem összemérhetők a TV-<vevők képlinearitási mérő­számaival. A mérés tárgyát, a nonlinearitást definíció­szerűen a relatív eltérés jellemzi, mely az elekt­ronsugár talppontja pillanatnyi sebességének és középsebességének különbsége a középseibesség­hez viszonyítva. A relatív eltérés a pillanatnyi sebességgel együtt a hely függvénye. A fenti definíció mind a vízszintes, mind a függőleges sebességkoimponensre érvényes. A berendezésre jellemző nonlinearitás-'mérőszám a relatív el­térés abszolút értékének maximuma. Az eljárás lényege vízszintes nonlinearitás mérésekor a következő: a (2) képfelvevő egyen­letes osztású, sűrű függőleges csíkozású (1) táb­lát vesz fel, melyet a felvevőberendezés optikai rendszere a jellemezre a tábla geometriailag hű képeként vetít és így a jellemezen egyenletes sűrűségű csíkozások megfelelő potenciálrelief 153575

Next

/
Thumbnails
Contents