153571. lajstromszámú szabadalom • Berendezés nyomás alatt álló vízgőz, vagy gáznemű közegek ipari zaj szint alatti kifúvatására

MAGYAR XÉPK.ÖZTÁRSASÁO SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 153571 Bejelentés napja: 1965. IV. 28. (SA—1621) Közzététel napja: 1966. VII. 22. Megjelent: 1967. VI. 20. Szabadalmi osztály: 47 g1 34—42 Nemzetközi osztály: F 06 k Decimái osztályozás: Sánta Antal oki. gépészmérnök, 60%, Czári József Oki. gépészmérnök, 40%, Budapest Berendezés nyomás alatt álló vízgőz, vagy gáznemű közegek ipari zajszint alatti kifúvatására Ismeretesek ipartelepek vagy hőerőművek kazánberendezéseinél vagy nyomástartó edé­nyeinél olyan munkafolyamatok, amikor a kazánok vagy nyomástartó, edények belső túl­nyomását csökkenteni, vagy megszüntetni szük­séges üzemeltetési okok miatt. — A belső túl­nyomás rendszerint a környezeti nyomás több­szöröse. A belső túlnyomást előidéző közeg víz­gőz vagy gáz, vagy levegő. A belső túlnyomás megszüntetése rendszerint úgy történik, hogy a túlnyomású vízgőzt vagy gázt a kazánból vagy edényből csővezetéken keresztül az atmosz­férikus nyomású levegőbe áramoltaitják ki. E műveletet kifúvatásnaik is nevezik és meg­indítása a csővezetékbe beépített elzárószerv nyitásával történik. A kifúvatandó kazánban vagy nyomástartó edényben a nyomáscsökkentést rendszerint xaeg­határozott üzemi időn belül kell elvégezni, ez okból a gőzt, vagy gáznemű közeget nagy sebes­séggel áramoltatják a kifúvató vezetékben. Az egyik térből a másik térbe áramló közeg időegységbeni sebessége, — mint a fizikából is ismeretes, — függ a két tér közötti nyomások különbségétől és a két teret összekötő nyílás vagy csővezeték keresztmetszetétől. Ismeretes fizikai jelenség továbbá az árainlá­sok kísérő jelensége a súrlódás. Ennek vagy a sebesség kialakulására, vagy időegység alatt át­áramló mennyiségre van hatása. A kifúvató be-10 15 20 25 rendezéseknél tehát ezek a jelenségek állanak fenn. A kifúvató berendezéseken keresztül áramló, s az abból kilépő közeg adott nyomásviszonyok között igen nagy sebességű. A hang sebességét is meghaladja, s ezért a kifúvatás helyén rend­kívül erős, -^ a zaj tartományába eső — hang jelenség jelentkezik, ami közvetlen környezet­ben majdnem elviselhetetlen, de 1—2 km távol­ságból is zavaróan hallható. A lefúvatás idő­tartama 60—80 percig is tarthat a lefúvatandó berendezés nagyságától függően. A hangjelenség emberi fül számára elviselhetővé tétele érde­kében különféle szerkezeteket készítettek. Ilyen szerkezetek, mint ismeretes pl.: a fci­fúvató cső végén alkalmazott egyszerű kúpos toldalék a kilépő közeg sebességének csökken­téséire, vagy ugyancsak kúpos vagy más ki­vitelű, de bővülő térfogatú és egymással meg­határozott méretű nyílásokkal összekötött kam­rákkal kivitelezett szerkezet és egyéb, a ki­áramló közegisebesség .csökkentésére szolgáló különféle szerkezeti megoldások abból a célból, hogy a kiáramló közeg sebessége kisebb legyen a hangsebességénél. — Egyik-másik kiviteli megoldásnál kettős szigetelt falú megoldásokat is alkalmaztak. Van olyan berendezés is, ahol az áramló közeg útjába fémforgács vagy más sebesség és hangcsökkentő anyagot helyeztek él. Ezekkel a szarkezetekkel több — kevesebb 153571

Next

/
Thumbnails
Contents