153559. lajstromszámú szabadalom • Talajművelőeszköz

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1963. VI. 05. Közzététel napja: 1966. X. 22. Megjelent: 1967. VI. 20. (PO—322) 153559 Szabadalmi osztály: 45 a 31/00 Nemzetközi osztály: A 01 b 31/00 Decimái osztályozás: 631.314.6 Franz Pokorny kovácsmester, Gänserndorf, Ausztria Talajművelőeszköz ] A találmány talajművelőeszközre vonatkozik, melynek keretén vagy vázán borona és egy talajsimító szerkezet van elhelyezve. A meg­munkálás mélységének szabályozása végett a talajsimító a kerethez vagy vázhoz képest be- 5 állítható. Az ilyen berendezéseket vagy más­néven mezőgazdasági eszközöket arra használ­ják, hogy a földet a vetőmag számára elő­készítsék. A mezőgazdasági munkák gazdaságos elvég- io zése azt követeli, hogy két vagy több művele­tet vagy munkamenetet egyidejűleg, tehát egy­mássá1 ! kapcsolva végezzünk el. Ezzel kapcso­latosan ha a talajt a vetőmag számára elő­készíteni akarjuk, a ma már nagyon gyakran 15 alkalmazott műtrágyát lehetőleg egyenletesen kell a talajba vinni és abban elosztani, aminek a jó termés érdekében igen nagy fontossága van. E két művelet egyidejű elvégzésénél a cél az, hogy laza és a vetés céljaira megfelelő vete- 20 ményágy jöjjön létre. A leírt cél elérése végett az esetben, ha a hidraulikus emelővel ellátott traktoron hor­dozott, tehát a traktorra erősített mezőgazda­sági eszközöket alkalmazunk, szokásos eljárás 25 szerint a borona keretén elöl egy végigmenő fagerendát mereven erősítenek meg. Ennek a gerendának az a célja, hogy a talajt simítsa, tehát lehetőleg sík alakúvá tegye és a gerenda után következő borona akadálytalanul lazít- 30 hassa a földet. Ennél' a szokásos eljárásnál hát­rányos, hogy a talaj simítása sok esetben egy aránylag nagytömegű földmennyiség tolásával történik és ezzel együtt jár az, hogy egyes he­lyeken a föld, ill. a veteményágy anyaga fel­halmozódik vagy kedvezőtlen állapotba jut. Ez utóbbi kifejezés úgy értendő, hogy a műtrágya sok esetben a felszínre kerül vagy pedig oly módon gyűlik össze, ami a növénytermesztés szempontjából kedvezőtlen. Hátrányos még az is, hogy az említett fa­gerendát csak a helyszínen, tehát a szántóföldön lehet felerősíteni, munka után pedig azt a szál­lítás lehetővé tételére megint el kell távolítani. Ennek a hátránynak a megszüntetése végett javasolták már a borona keretén két egymás mellett hátrafelé nyúló kar alkalmazását, ame­lyek acélsínt tartanak és ez utóbbi alkalmas a talaj simítás munkájának elvégzésére. Ezek a karok elfordíthatóak, a kerettel tejhát csuklósan kapcsolódnak, miáltal a talajsimító munka­mélységének beállítása végett ezeket a karokat könnyen lehet elfordítással beszabályozni. Ta­pasztalat szerint azonban ez azért hátrányos, mert a beállítás után a talaj simító a borona keretével és így közvetve a traktor hidraulikus emelőszerkezetével is mereven kapcsolódik, mi­által a traktor elkerülhetetlen kígyózó mozgá­sainál a talajsimító egyenletes munkáját és jó hatásfokát nem lehet biztosítani. 153559

Next

/
Thumbnails
Contents