153543. lajstromszámú szabadalom • Készülék szigetelőhabarcs felhordására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1965. VII. 17. (KO—1944) Közzététel napja: 1966. X. 22. Megjelent: 1967. VI. 20. 153543 Szabadalmi osztály: 19 c, 19/00 Nemzetközi os?.t.ály: E 91 c, 19/00 Decimái osztályozás: 625.7/8.08 Feltalálók: Kovács László oki. gépészmérnök, Dr. Beleznay Géza oM. építészmérnök, Iván Sándor gépésztechnikus, Budapest Tulajdonos: Építéstudományi Intézet, Budapest Készülék szigetelőhabaKcs felhordására A bitumenes anyagok kent tetőszigetelésétől (aszfalt) eltekintve, kéregszerű bevonat-szigete­léseket gépi kenéssel eddig még nem készítet^ tek, tetőszigetelések általában tekercselt leme­zek és fóliák, vagy mázszerű, vékony bevona- 5 tok voltak, amelyek kézzel — ecsettel —, vagy festékhengerrel voltak felvihetők. Rostos töltő­anyaggal készített, habarcsszerű masszák kézzel, kenőlappal, spatulyával vihetők csak fel. Ez a körülmény az újabban alkalmazott, kent mű- 10 anyagú tetőszigetelés elterjedését nagy mérték­ben akadályozta, mivel á kenés művelete nem csak nagyon munkaigényes, hanem különös szakértelmet is kíván. Kézzel a rétegvastagság egyenletessége nem biztosítható, a kézzel léhú- ]g zott felület hullámos, ezért még ugyanabból äz anyagból készült, de azbesztmentes ún. glette­lésre van szükség. Mindezek a munkálatok az említett műanyag­szigetelést drágítják, ami annál is sajnálato- 20 sabb, mivel lejtésmentes tetők készítésére csak műanyagok, vagy műanyaggal kombinált ha­gyományos anyagú szigetelőanyagok felelnek meg. Híd szigetelésnél a pályalemez szigetelésére 25 eddig tekercselt lemezeket használtak, amelyek­nél sok szabászati munka, szegélyek csatlakoz­tatása, vált szükségessé. Műanyag szigetelőha­barcsok felvitele és alkalmazása hídszigetelés céljára eddig nem volt gftzdáságos. go Rosterősítésű szigetelőhabarcs kenésére gépi eszköz, készülék nem ismeretes. A találmány olyan készülék, amely mindeze­ket a hiányosságokat kiküszöböli és lehetővé teszi a szigetelőanyag gazdaságos, egyenletes felhordását, lejtésmentes tetők kifogástalan szi­getelését, híd-pályalemezek műanyagmázzal, vagy műanyaghabarcs szigeteléssel való ellá­tását. Rosterősítésű szigetelőhabarcsok gépi ke­nését. A találmányt részleteiben egy példakénti ki­viteli alakjának mellékelt, vázlatos rajza alap­ján, az alábbiakban ismertetjük. Áz ábra a készülék hosszmetszetét mutatja. Az 1 tartály fenéklemeze eltávolítható — például oldalirányban kihúzható — úgy, hogy a tartályban levő 2 szigetelőhabarcs közvetle­nül érintkezik a tartály alatt — nyíl irányá­ban, mozgó tekercsből letekeredő 3 fóliával, amely a rátapadó 2 szigetelőhabarcsból az 1 tartály homlokrészén levő 4 adagolórésen át előre meghatározott, állandó vastagságú és folytonos réteget visz magával. A 4 rés tet­szőlegesen beállítható, üzem közben is. A 3 szalag, ül. fólia továbbítására az alatta levő és vele súrlódásos kapcsolatú 5 végtelenített, célszerűen gumi hevederes 6 hengerpár szolgál, ami egyben a 3 szalagot, a rajta levő szige­telőhabarcs réteggel együtt, maga alá forgatja, áthalad rajta, eközben a szigetelendő felületre 153543

Next

/
Thumbnails
Contents