153535. lajstromszámú szabadalom • Különleges viasz levegővel és nedvességgel szemben rendkívül érzékeny anyagokat tartalmazó tartályok kiegészítő lezárására

r i MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. I. 27. (Hl—189) Német Demdkratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1964. I. 27. Közzététel napja: 1966. X. 22. Megjelent: 1967. VI. 20. 153535 Szabadalmi osztály: 39 b 16—27 Nemzetközi osztály: C 08 k Decimái osztályozás: Feltalálók: Mahler Dieter oki. vegyész, Zeitz, Peper Friedrich-Karl oki. vegyész, Rehmsdorf, Wagner Manfred vegyészmérnök, Zeitz, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Hydrierwerk Zeitz, Zeitz 2, Német Demokratikus Köztársaság Különleges viasz levegővel és nedvességgel szemben rendkívül érzékeny anyagokat tartalmazó tartályok kiegészítő lezárására A találmány tárgya különleges viasz levegő­vel és nedvességgel szemben rendkívül érzé­keny anyagokat, különösen orvosi célra szolgáló anyagoktat tartalmazó tartályok, íev pl. száraz vérplazma-konzervek kiegészítő lezárására. 5 Levegővel és nedvességgel szemben rendkívül érzékeny anyagok, különösen orvosi célokra szolgáló anyagok közül igen sokat olyan lezá­rással kell ellátni, amely ezen anyagok számára megnatáirozott hosszabb időtartaimon keresztül io állandó maradék-nedvességtartalmat biztosít, így például a száraz vérplazma-konzervek lezá­rásainak legalább 5 év időtartaimra kell bizto­sítaniuk 1%-os maradék-nedvességtartalmat. A szokásos lezárásokat, amelyek gumidugóból 15 vagy Csavaros parafalbetétes sapkából állnak, az adott célra nem lehet felhasználni, minthogy ezeknél elkerülhetetlen egy bizonyos levegő- és nedvesség-áteresztő képesség. Lezáróanyagként a ikloiroprén-polimerizátumok sem jöhetnek szá- 20 mításiba. A fenti okok miatt az említett anyagokat tar­talmazó tartályok lezárására általában gumidu­gónak széles felületen felfekvő guimisapkával és csavaros aluminuimsiapkával való kombinációit 25 használják, bizonyos lakkokból vagy zsugorodó bevonatokból álló további bevonatokkal egye­sítve. Ezen túlmenően az ilyen módon elzárt tartályokat kismértékben légtelenített alumini­umdobozokban kiszerelve is szokták kezelni. on E -megoldások hátránya, hogy oldószereket tartalmazó lakkok, valamint nedves zsugorodó kupakok felhasználásának a gyógyászatban fel­használt anyagokkal szemben támasztott biz­tonsági követelmények miatt az ilyen anyagok tisztaságával szembeni megfontolások ellent­mondanak, minthogy a maradék nedvességtar­talom csekély emelkedése, pl. a száraz vérplaz­ma-konzervek maradék nedvességtartalmának csekély emelkedése miatt nemcsak elkeli dobni az értékes konzenvekét, hanem esetleges fel­használás esetén még életveszély is fennforog. Ezért az ebből a feltételből adódó lezárási technológia nagyon körülményes, és emellett csak igen nagy gazdasági ráfordítással oldható meg. Ismeretes ugyan, hogy levegővel és nedves­séggel szemben érzékeny anyagoikat károsodás­sal szemben úgy őrizhetünk meg, hogy a tartá­lyokat kereskedelmileg beszerezhető paraffin­masszával vonjuk be; az ilyen paraffinoknak levegővel és nedvességgel szemben rendkívül érzékeny anyagokkal, különösen orvosi célokra szolgáló ilyen anyagokkal töltött tartályok lezá­rására való felhasználása azonban nem jöhet számításba, minthogy ezek a fennforgó követel­ményeket ki nem elégítő vízgőzátnemeresztő­képességgel, valamint rossz tapadóképességgel, és a hőmérséklet függvényében változó piálsz­tieítással rendelkeznek. 153535

Next

/
Thumbnails
Contents