153527. lajstromszámú szabadalom • Szabályozó berendezés tartályok párhuzamos üzemeltetésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. X. 27. Közzététel napja: 1966. X. 22. Megjelent: 1967. VI. 20. (FE—652) 153527 Szabadalmi osztály; 13 b Nemzetközi osztály: F 22 d Decimái osztályozás: Fekete János oki. gépészmérnök, Budapest Szabályozó berendezés tartányok párhuzamos üzemeltetéséhez í A találmány szabályozó berendezés tartá­nyok, különösen táptartányok párhuzamos üze­meltetéséhez. A találmány szerinti szabályozó berendezés előnye, hogy működése független a tartányok­ban uralkodó nyomástól, így azokat gőzoldalon nem kell összekötni. Vízoldalon a beömlés előtt kell egy gyűjtősínt elhelyezni. A találmány szerinti szabályozó berendezéssel különböző alakú (álló és fekvő) és különböző szintén el­helyezett tartányok párhuzamos üzemeltetése is megoldható. Az egyes' tartányok kiiktatása a rendszerből egyszerűen a tartányok hozzáfolyó vezetékébe épített Sz szelep elzárásával történik. A találmányt részletesebben a rajz alapján ismertetjük, amely a találmány szerinti beren­dezés példákénti kiviteli alakját tünteti fel. Az ábrázolt példában legyen az összekötött tartányok száma négy. Minden ti, t2, ta, U tar­tányban ui,... U4 úszók érzékelik a tartányok­ban levő vízszint magasságát. Az úszók forgás­tengelyeit a tartányokból kivezetjük. A forgás­tengelyre erősített T-alakú kj . .. k/, karok se­gítségével az úszók két-két dugót mozgatnak a folyadékkal töltött Via , vi c ... v/ ia , vriC közle­kedőedényekben. Az a jelű dugók edényei kö­zös rendszert alkotnak. A c jelű dugók egy-egy tartányhoz tartozó „egyéni" közlekedőedényben helyezkednek el. Minden egyes t] . . . U tartány-10 15 hoz tartozik még egy b, d jelű dugópár, ame­lyek hí... h/t himbára vannak kötve, és ame­lyek közül a b dugók a közös, d dugók az egyéni közlekedőedényekbe merülnek. A hj ... h/, himbák működtetik a ti... t$ tartányok hozzá­folyó vezetékébe beépített Sí... S4 szabályozó szelepeket, amelyeken át a víz a tartányokba jut. A himbák a szabályozó szelepeket közvet­lenül működtethetik, mint ahogyan azt a 2 rendszerben ábrázoltuk, vagy e erősítőn ke­resztül, mint ahogyan azt az 1 rendszerben, ábrázoltuk. A szabályozó berendezés a következőképpen működik: Ha azt ti... trk tartányoikban a víz azonos szinten van, akkor az összes via , vi&, vi c , vid • • • V4a, V46, V4c, v4 d edényekben azonos a folyadék szintje. A szabályozó szelepeket mű­ködtető hí... h-4 himbák nem mozdulnak, mert 20 a folyadékszint abszolút értékétől függetlenül egyensúlyban vannak, ha a vi», vid ... v4&, V4d edények folyadékszintje azonos. Ha valamilyen oknál fogva az egyik t tar­tány vízszintje a többiéhez képest megváltozik, 25 akkor a c, d „egyéni" rendszerben is ennek megfelelően eltérő folyadékszint alakul ki, a a, b közös edényrendszerben viszont a folyadék­szint a tartányok átlagszintjével arányos. En­nek következtében a közös és „egyéni" rend­be szerekben a folyadékszint különböző lesz, ez-153527

Next

/
Thumbnails
Contents