153501. lajstromszámú szabadalom • Kis jellel vezérelhető gázkisüléses számkiírócső

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1964. VI. 16. Közzététel napja: 1965. IX. 22. Megjelent: 1967. V. 20. (AI—S5) 153501 Szabadalmi osztály: 21 g 1—16 Nemzetkö^ nsztály: IJ'01 j Decimái osztályozás: w^ozj^ö Dr. Ary Lászlóné oki. mérnök ós Vitéz Sándor műszaki ügyintéző, • Debrecen »*W>iuuOo Vfr Vr Kis jellel vezérelhető gázkisüléses számkiírócső 1 Elektromos és elektronikus műszerekben és mérőberendezéseikben elterjedten alkalmazzák a gázkisüléses számkiíró csöveket. Az eddig isi­mért számkiírócsövek egyik fő típusánál szám­alakú, egész ablak nyílást kitöltő elektródák 5 egymástól elszigetelten vannak összeszerelve. Az anódfcmezre kapcsolt pozitív, valamint az egyik számalakú katódra adott negatív feszültség ha­tására a számalakú elektróda felületén gázfci­sülésí folt jön létre, mivel az elektródák, kis- 10 nyomású nemesgázzal töltött üvegballonba van­nak beépítve. A számalafcú kisülési folt az üveg­ballon végablaikán vagy oldalablakán keresztül látható. Az ismertetett szánikiírócsöveknél a kisülési 15 folt létrehozásához rendszerint 100—200 V nagy­ságrendű feszültségre van szükség, ezért az •elektronikus műszerekben, vagy impulzusszá­moló berendezésekiben, ahol a vezérlőjel rend­szerint csak néhány volt nagyságú, minden 20 elektróda előtt egy, tehát összesen tíz erősítő vagy jelkaipcsoló áraimkörről kell gondoskodni. Ezek a segédberendezések költségesek és sok helyet foglalnak el, ezért a gázkisüléses szám­kiírócsövek alkalmazását korlátozzák. 25 Ismeretes a sok anódos számkiírócső is. Ezek­nél a csöveknél minden számalakú katód felett •egy pozitív potenciálon tartott rácsos anód van elhelyezve, az anód, és katód között külön ki­vezetéssel ellátott, anóddal azonos potenciálon ?0 tartott segédanód van kifeszítve. Az egyik ki­jelölt számalakú katód és a hozzátartozó anód között akkor jön létre gázkisülés, ha a köztük átfeszített segédanód feszültségét 10—15 V-tal megnövelik. Enné! a megoldásnál azonban az összesen har­minc rétegben elhelyezett különböző elektróda egymást takarja és így a számjegyek formája nem rajzolódik ki zavartalanul. A számok le-, olvasását nehezíti az is, hogy az első és leg­távolabb elhelyezett számalakú katód közötti távolságot a közbeiktatott nagyszámú elektróda miatt lényegesen növelni kellett. A különböző síkban felvillanó és a különbözően takart szán­jegyek néha zavarosan mutatkoznak és több' számjegy összeolvasása esetén nem alakítanak ki egységes képet. További hátránya a megoldásnak, hogy & sdtes párhuzamos és egymástól kis távolságra -eltei lyeaett elektródarenidszer mérettartása a csövek előállítása során csak nehezen valósítható meg. Ezenkívül a rétegesen elhelyezett elektródák távolságának változása a cső üzemi tulajdonsad gát vagy használhatóságát is befolyásolja. A eső: rázásra, hőhatásra és az üzemeltetés közbei el­kerülhetetlen, mjéretváltózásra is nagyo» «kényes. . A találmány a gázkisüléses, számkiírócsövek tökéletesítése. A megoldás szerint a számkiiró­cső kis jellel történő vezérlése az eddig is­mert sokanódos elektródarendszer elhagyásával, 153501

Next

/
Thumbnails
Contents