153474. lajstromszámú szabadalom • Elektronsugárkeltő főként nagyteljesítményű elektronsugaras olvasztókemencékhez

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1964. IX. 18. Közzététel napja: 1966. IX. 22. Megjelent: 1967. V. 20. (LO—260) 153474 Szabadalmi osztály: 21 h 14—19 Nemzetközi osztály: H 05 b Deci mái osztályozás: Feltalálók: . . Dr. von Ardenne Manfred, fizikus, egyetemi tanár, Dresden, Dr. Schiller Siegfried, oki. fizikus, Dresden, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Lokomotivbau-Elektrotechnische Werke „Hans Beimler" Hennigsdorf, Német Demokratikus Köztársaság ElektronsugárkeJltő főként nagyteljesítményű elektronsugaras olvasztókemencékhez A találmány elektronsugárkeltő előnyösen öt­száz kW és ennél nagyobb teljesítményű elekt­ronsugaras olvasztókemencékhez. Lényegében két elektronsugaras olvasztó­kemence-típust különböztetünk meg. Az első típusnál á beolvasztani kívánt anyagot a nega­tív potenciálon levő katóddal vesszük körül. Ilyen elven egészen 1,5 MW-ig építenek elekt­ronsugaras, 'kemencéket. Másik típust az elektronsugaras-többkamrás kemencék képezik, amelyeknél az olvasztótér a sugárkeltő tértől el van. választva. Az eddigi felfogás szerint azonban ennek a típusnak hát­rányos tulajdonsága, hogy csak kis teljesítmé­nyekhez alkalmas. Ismert az is, hogy az emlí­tett hátrányos tulajdonság kiküszöbölése céljá­ból a többkamraHelvet meghagyva több sugár­zót alkalmaznak. így pl négy sugárzó alkalmazásával kétszáz­negyven kW teljesítményig létesítettek és épí­tettek többkamrás elektronsugaras olvasztő­fcameneéfcet. Ha azonban egyetlen, <ptszáz kW vagy ennél nagyobb teljesítményű elektroan­sugárzókat kívánunk előállítani, akkor egy sor műszaki és fizikai akadályba ütközünk. Az elektronsugár áramsűrűséget előre meg­adott gyorsító feszültségnél és a katód elég nagy 'emissziöképességénél a katód előtti, elekt­ronok tértöltés-hatása korlátozza. A katód kö­zepe előtti elektromos térerősség az emissziós 10 15 20 25 Í0 felület növelése révén az anódnyílás szükséges megnövelése következtében csökken. Minél na­gyobb a katódátmérő, annál kisebb lesz &z emissziós áraim sűrűsége a katód középponti terében. Ismert építésű ikörszknirietriäs eleüct­ronsugárzóknál a teljesítménynek a katód emissziós felülete egyszerű megnagyobbításával való növelésének és ezáltal az elektronsugár árama növelésének a gyakorlatban hatásai vannak. Másrészt a harminc kV vagy ennél nagyotofo Us gyorsítófeszültség röntgensugárzás és fő­ként átütési szilárdsági okokból elektromos: ki­süléseknél nem léphető át lényegesen. Ismert, hogy alacsony, pl. néhány kW Uß gyorsítófeszültségeknél az elektronsugár nagy áramának keltésére a kátédhoz négyszögalatkú emissziós felületeket alkalmaznak, amelyekkel szalagalakú elektronsugárköteget hoznak létre. Az ilyen szalagalakú katódok említett nagy teljesítményekhez való alkalmazása önmagában azért nem lehetséges, mert a fokuszáláshoz szükséges hengerlenesék ilyen követelmények­hez és mindenek előtt durva metallurgiai üzem­hez alkalmatlanok. A találmány célja fémek olvasztására olyan elektronsaigaras-tabbkaimrás, nagytelj esítményű, főként ötszáz kW feletti teljesítményű kemence létesítése, amely egyetlen sugárkeltőrendszerrel üzemeltethető, illetve látható el. 153474

Next

/
Thumbnails
Contents