153459. lajstromszámú szabadalom • Berendezés faforgács vagy hasonló részecskék osztályozására és szétterítésére, forgácspaplan kialakításához, forgácslemez-gyártó berendezésekre

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1963. VI. 24. (GE—479) Közzététel napja: 1966. IX. 22. Megjelent: 1967. V. 20. 153459 Szabadalmi osztály: 38 k Nemzetközi osztály: B 27 m Decimái osztályozás: Ernst Greten mérnök, Springe/tlannover Berendezés faforgács, vagy hasonló részecskék osztályozására és szétterítésére, forgácspaplan kialakítása hoz, forgácslemezgyártó berendezésekre A találmány tárgya berendezés faforgács vagy hasonló szétterítésére forgácspaplan ki­alakításához, melynek során a' faforgácsot, vagy hasonlót elosztó kamrában tükörképszerű lég­osztályozásnak vetünk alá, Ilyen berendezéseket előnyösen szabad ré­szecskékből álló lapok előállításánál alkalmaz­nak és azt a célt szolgálják, hogy a változó nagyságú részek heterogén keverését lehetővé tegyék a paplanon belül is, azt szállítóberen­dezésre helyezzék, melynek segítségével a fátyol egy préshez jut, melyen a lemezzé történő pré* seiest elvégezzük. Az ismert berendezéseit; esetében a paplan ki­alakításához az elosztó kamrába felülről be­juttatott forgácwnyag a kamrán belül került lég©«tályozásra és ennek során a forgács az elosztó" kamra közepének közelében levő, a fo*v gács adagolására szolgáló nyílásból kiindulva-, a nagyságnak megfelelően kerül a kamra alap­felületén ossztályosáíira. Az osztályozáshoz szük­séges levegő az elosztókaimra közepén elhelye­zett, a kamra szélességén keresztülhaladó, szek­rény alakú légtartályból lép ki és a kamrán belül atmak mindkét vége felé áramlik. A ré­szecskéket nagyságuktól függően, a levegő az elosztókamra megfelelő hosszanti szakaszáig to­vábbítja, m»jű ások a száHítób«re»dezó$re süly­lyednek. Az elosztókaanra homlokfelületein a légtartályokkal szemben elszívó nyílások van­nak, melyeik a légtartályokkal össze vannak kötve, és ezek segítségével az osztályozó levegő zárt körfolyamban áramlik. A nem tagolt légtartályok felhasználása és az elszívó nyílásoknak az áramlás irányát fi­gyelmen kívül hagyó, az elosztókamra felső részén történő elhelyezése következtében a? ismertetett berendezések osztályozó hatása nem kielégítő,. E hátrányok kiküszöbölése érdekébén a ta­lálmány célkitűzése a papján előállítására szük­séges feltétetek megteremtése, mélyben a ré­szecskék elosztása olyan, hogy a kész lemezben a részecskék lépcsőzetes és nagyság sgerlntí elosztását biztosítsuk olyképp, hogy a .v l«ft­nagyobb méretű (legdurvább) részek a táblé közepén vannak, a fokozatosan finomodó résnek p^dig a tábla mindegyik felülete f#Jé helyez­kednek el és e legfinomabb részek a tábla felső, illetve al»ó felülétét alkotják» Enn«k megfele*' lően a találmány szerinti berendezés két egy­mással szemben í#kvő, egymáshoz viszonyítva eltolta» elhelyezeti levegőtartály-csöporttal van tórt»kítvs, melyen a wemben fekvő csoport f«ié néző keskeny homlokfalén szabályos távol* iaágban elhelyezett, az osztályozó lévégö sugár­ban történő áraanJásét biztosító nyílássorok vmemk, é# a sugarak mindenkor egymé* kíjzött hézagot képező tartályok között haladnak át. A felülről a hézagba beöntött forgácsot min-1153459

Next

/
Thumbnails
Contents